فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا

مبانی نظری و پیشینه اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۹۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱-۲- مقدمه. ۱۶

۱-۲-۲- تعریف اضطراب مرگ… ۱۷

۲-۲-۲- ویژگی های اضطراب مرگ… ۱۷

۳-۲-۲- پیشایندهای اضطراب مرگ… ۲۳

۴-۲-۲- پیامدهای اضطراب مرگ… ۲۳

۵-۲-۲- تلویحات بالینی.. ۲۴

۶-۲-۲- دینداری درون سو، برون سو، اعتقاد به زندگی پس از مرگ، اضطراب و رضایتمندی.. ۲۵

۷-۲-۲- تاثیر بیوه گی بر اضطراب مرگ… ۲۷

۳-۲- خود شکوفایی.. ۲۸

۱-۳-۲- تعریف خود شکوفایی.. ۲۹

۲-۳-۲- دیدگاه برخی روان شناسان در مورد خود شکوفایی.. ۳۰

۱-۲-۳-۲- دیدگاه آلپورت (انسان بالغ) ۳۰

۲-۲-۳-۲ دیدگاه راجرز (انسان با کنش کامل) ۳۱

۳-۲-۳-۲ دیدگاه مازلو (انسان خود شکوفا) ۳۱

۳-۳-۲- چهارده ویژگی افراد خود شکوفا ۳۳

۴-۳-۲- ماهیت آشفتگی های هیجانی.. ۳۵

۵-۳-۲ مقایسه دو انگیزه اساسی.. ۳۶

۶-۳-۲ انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند. ۳۷

۴-۲- تصویر ذهنی از خدا ۴۰

۱-۴-۲- تعریف مفهومی از تصویر ذهنی از خدا ۴۰

۲-۴-۲- پیشینه نظری از مفهوم تصویر ذهنی از خدا ۴۰

۳-۴-۲- تصویر ذهنی از خدا در بافت ارتباطی.. ۴۱

۴-۴-۲- ریشه های سنت روان تحلیل گری در مفهوم سازی تصویر ذهنی از خدا ۴۱

۵-۴-۲- نظریه دلبستگی و تصویر ذهنی از خدا ۴۲

۶-۴-۲- ادراک خدا و تصویر ذهنی از خدا به عنوان سازه های فرهنگ وابسته. ۴۴

۱-۶-۴-۲- رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی.. ۴۵

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.