فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه استراتژی های کارت امتیازی متوازن

مبانی نظری و پیشینه استراتژی های کارت امتیازی متوازن

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۵۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۶۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

کارت امتیازی متوازن. ۱۵

۲-۱- مقدمه. ۱۵

۲-۲- تاریخچه و روند تکاملی کارت امتیازی متوازن. ۱۷

۲-۲-۱- معیارهای سنجش مالی عمدتاً کوتاه مدت و غیر استراتژیک هستند. ۱۸

۲-۲-۲- ارزیابی مبتنی بر اطلاعات تاریخی است. ۱۸

۲-۲-۳- ارزیابی­ها عمدتاً یک بعدی است. ۱۸

۲-۳- تاریخچه شکل ­گیری برنامه ­ریزی استراتژیک… ۱۹

۲-۴- استراتژی.. ۲۰

۲-۵- چهار فرآیند مدیریت راهبردی.. ۲۱

۲-۵-۱- تفسیر چشم‌انداز. ۲۱

۲-۵-۲- انتقال راهبرد و مرتبط ساختن آن با اهداف.. ۲۲

۲-۵-۳- برنامه‌ریزی تجاری.. ۲۴

۲-۵-۴- بازخورد و آموزش… ۲۵

۲-۶- تعاریف کارت امتیازی متوازن. ۲۸

۲-۷- کارت امتیازی متوازن ابزار کارآمد تسری استراتژی­ها ۳۰

۲-۸- مزایای کارت امتیازی متوازن. ۳۰

۲-۸-۱- یکپارچگی و نظارت.. ۳۱

۲-۸-۲- تمرکز. ۳۱

۲-۸-۳- بازخور. ۳۱

۲-۸-۴- همسویی.. ۳۱

۲-۸-۵-ارتباطات.. ۳۲

۲-۸-۶- مسئولیت‌پذیری.. ۳۲

۲-۸-۷- مشارکت.. ۳۲

۲-۸-۸- تبدیل و تکامل. ۳۲

۲-۹- کارکردهای کارت امتیازی متوازن. ۳۳

۲-۱۰- منظرهای ارزیابی متوازن. ۳۴

۲-۱۱- دلایل عدم اجرای استراتژی­های تدوین شده در سازمان. ۳۶

۲-۱۱-۱- عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه ­ریزی استراتژیک شرکت.. ۳۷

۲-۱۱-۲- موانع مدیریتی.. ۳۷

۲-۱۱-۳- موانع عملیاتی.. ۳۷

۲-۱۱-۴- موانع کارکنان. ۳۷

۲-۱۲- معرفی وجوه کارت امتیازی متوازن. ۳۹

۲-۱۲-۱-وجه مالی.. ۴۰

۲-۱۲-۲- وجه مشتری.. ۴۱

۲-۱۲-۳- وجه رشد و یادگیری.. ۴۲

۲-۱۲-۴- وجه فرآیندهای داخلی.. ۴۲

۲-۱۲-۴-۱- آرمان / چشم­انداز. ۴۳

۲-۱۲-۴-۲- استراتژی.. ۴۳

۲-۱۲-۴-۳- عوامل بحرانی موفقیت.. ۴۴

۲-۱۲-۴-۴- روابط علت و معلولی.. ۴۴

۲-۱۲-۴-۵- برنامه عملی.. ۴۴

۲-۱۳- پیاده­ سازی کارت امتیازی متوازن. ۴۵

۲-۱۳-۱- قدم اول. ۴۵

۲-۱۳-۲-قدم دوم. ۴۶

۲-۱۳-۳- قدم سوم. ۴۶

۲-۱۳-۴- قدم چهارم. ۴۷

۲-۱۳-۵- قدم پنجم. ۴۷

۲-۱۳-۶- قدم ششم. ۴۸

۲-۱۴- مثالی از یک سیستم کارت امتیازی متوازن. ۴۸

۲-۱۴-۱- منظر مالی اهداف.. ۴۸

۲-۱۴-۲- منظر فرآیندهای داخلی اهداف.. ۴۸

۲-۱۴-۳- منظر یادگیری و رشد اهداف.. ۴۹

۲-۱۴-۴- منظر مشتری.. ۴۹

۲-۱۵- ایجاد سازمان استراتژی محور به کمک کارت امتیازی متوازن. ۵۰

۲ -۱۵-۱- ترجمه استراتژی به اصطلاحات عملیاتی.. ۵۱

۲-۱۵-۲- همسوسازی سازمان برای ایجاد هم افزایی.. ۵۲

۲-۱۵-۳- تبدیل استراتژی به کار هر روز هرکس… ۵۲

۲-۱۵-۳-۱- آموزش و برقراری ارتباط.. ۵۳

۲-۱۵-۳-۲- توسعه اهداف فردی و گروهی.. ۵۳

۲-۱۵-۳-۳- سیستم­ های پاداش و بهره ­وری.. ۵۳

۲-۱۵-۴- تبدیل استراتژی به یک فرآیند مستمر. ۵۴

۲-۱۵-۵- بسیج و به حرکت درآوردن تحول ازطریق رهبـری مدیریت ارشد. ۵۴

۲-۱۶- گسترش استفاده از کارنامه متوازن (کارت امتیازی متوازن) ۵۷

۲-۱۷-کارنامه متوازن تکمیل کنندهِ گزارشگری مالی رایج.. ۵۸

۲-۱۸- چهار دیدگاه در کارنامه متوازن. ۵۹

۲-۱۹- داستان­های موفقیت از راه کارت امتیازی متوازن. ۶۰

۲-۱۹-۱- رشد پایه درآمد که بیشتر از رشد بازار باشد. ۶۱

۲-۱۹-۲- تبدیل ۳۰ درصد درآمد حاصل از تغییرات تدریجی به سود عملیاتی.. ۶۱

۲-۱۹-۳- دو برابر کردن سود هر سهم. ۶۱

۲-۲۰- سنگ بنای پیروزی.. ۶۳

۲-۲۰-۱- حمایت مدیریت ارشد. ۶۴

۲-۲۰-۲- مدیریت پروژه ۶۴

۲-۲۱- چالش­های کارت امتیازی متوازن در مقام عمل. ۶۵

۲-۲۲- سیستم جامع مدیریتی کارت امتیازی متوازن برای پیوند استراتژی با عملیات.. ۶۶

۲-۲۲-۱ – تنظیم استراتژی.. ۶۶

۲-۲۲-۲- برنامه ­ریزی استراتژیک… ۶۷

۲-۲۲-۳- همسویی سازمان با استراتژی.. ۶۹

۲-۲۲-۴- برنامه ­ریزی عملیات.. ۶۹

۲-۲۲-۵- کنترل، نظارت و یادگیری.. ۷۰

۲-۲۲-۶- سنجش و سازگار کردن استراتژی.. ۷۰

۲-۲۳-بعضی از کاستی­های کارت امتیازی متوازن. ۷۱

۲-۲۴-تحقیقات انجام شده در مورد کارت امتیازی متوازن. ۷۲

۲-۲۴-۱- تحقیقات خارجی.. ۷۲

۲-۲۴-۲- تحقیقات داخلی.. ۷۶

۲-۳- نتیجه ­گیری.. ۷۹

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.