فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه استراتژی های صادراتی

مبانی نظری و پیشینه استراتژی های صادراتی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۳۳۲ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲٫۱٫ مقدمه. ۱۸

۲٫۲٫ مرور ادبیات: ۱۹

۲٫۲٫۱٫ پدیده بین المللی سازی.. ۱۹

۲٫۲٫۱٫۱٫ بین المللی سازی شرکت: ۲۰

۲٫۲٫۲٫ انتخاب روش ورود : ۲۱

۲٫۲٫۳رویکردهای چندگانه روش ورود. ۲۱

۲٫۲٫۳٫۱تجزیه تحلیل هزینه معاملاتی.. ۲۱

۲٫۲٫۳٫۲رفتار صادراتی.. ۲۲

۲٫۲٫۳٫۳ محیط کانال.. ۲۲

۲٫۲٫۴روش های ورود بازار های خارجی.. ۲۴

۲٫۲٫۵٫بازاریابی صادراتی.. ۲۵

۲٫۲٫۵٫۱ آمیخته بازاریابی صادرات: ۲۵

۲٫۲٫۶٫ استراتژی های صادراتی: ۲۶

۲٫۲٫۶٫۱صادرات: ۲۶

۲٫۲٫۶٫۲٫ استراتژی صادرات… ۲۷

۲٫۲٫۶٫۳رویکردهای صادراتی.. ۳۱

۲٫۲٫۶٫۴ انواع روشهای صادرات مستقیم و غیر مستقیم: ۳۸

۲٫۲٫۷ عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های صادراتی.. ۴۱

۲٫۲٫۷٫۱ عوامل مرتبط با محصول(ویژگی های خاص محصول صادراتی): ۴۱

۲٫۲٫۷٫۲ عوامل مرتبط با شرکت(ویژگی های خاص شرکت صادراتی): ۴۳

۲٫۲٫۷٫۳ عوامل مرتبط با محیط بازار کشور هدف: ۴۴

۲٫۲٫۸٫مدل های مرتبط با عوامل مؤثر در انتخاب روش ورود. ۴۵

۲٫۲٫۹٫ پیشینه تحقیق.. ۴۸

۲٫۳ جمع بندی و مدل مفهومی: ۵۴

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.