فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد و مدل تعالی سازمانی EFQM

مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد و مدل تعالی سازمانی EFQM

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۳۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۶۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………… ۳۲

۲-۲ تعاریف و مبانی نظری ارزیابی عملکرد………………………………. ۳۲

۲-۲-۱ تعریف ارزیابی عملکرد………………………………………………. ۳۲

۲-۲-۲ سیر تحول و تطور ارزیابی عملکرد………………………………. ۳۳

۲-۲-۳ دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد………………. ۳۴

۲-۲-۴ فرایند ارزیابی عملکرد……………………………………………….. ۳۷

۲-۲-۵ ویژگی های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب……….. ۴۰

۲-۲-۶ مدل های نوین ارزیابی عملکرد………………………………. ۴۱

۲-۲-۷ تاریخچه مدل های سرآمدی کسب و کار و جوایز کیفیت…….. ۵۰

۲-۳ مدل تعالی سازمانیEFQM…………………………………….. 53

2-3-1 تاریخچه بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و مدل سرآمدیEFQM…. 53

2-3-2 خود ارزیابی در مدل EFQM…………………………….. 55

2-3-3 بررسی مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM…………………. 59

2-3-4 بررسی معیارها در مدل EFQM و نحوه امتیازدهی به آنها…….. ۶۸

۲-۳-۵ معرفی جایزه ملی تعالی سازمانی……………………………… ۷۳

۲-۳-۶ اهداف………………………………………………………………… ۷۴

۲-۳-۷ ارکان………………………………………………………………… ۷۴

۲-۳-۸ دامنه شمول…………………………………………………………. ۷۵

۲-۳-۹ بخش های جایزه ملی تعالی سازمانی…………………….. ۷۶

۲-۳-۱۰ سطوح جوایز طرح تعالی سازمان……………………………….. ۷۸

۲-۳-۱۱ سطوح تعالی در جایزه EFQM……………………………….. 80

2-4 معرفی چکیده هر یک از تحقیقات مرتبط…………………………. ۸۱

۲-۴-۱ مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران…………………. ۸۱

۲-۴-۲ مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج………………………. ۸۶

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.