فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه ارتباط ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی

مبانی نظری و پیشینه ارتباط ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی

دسته بندیعلوم اجتماعی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱)پیشینه تحقیق……………………………………………………۱۰

۲-۱-۱)مطالعات انجام شده در کشور های مختلف………………………..۱۰

۲-۱-۲)مطالعات در ایران………………………………………………………۱۲

۲-۱-۳)مطالعات در اصفهان………………………………………….۱۴

۲-۲)مبانی نظری تحقیق…………………………………………۱۸

۲-۲-۱)نظریات صاحبنظران جامعه شناسی………………………….۱۹

۲-۲-۲)نظریه مدرنیزاسیون……………………………………………۲۰

۲-۲-۳)نظریه ویلیام گود………………………………………۲۱

۲-۳-۱)ازدواج فامیلی در تاریخ باستان و قبل از انبیای الهی…………..۲۳

۲-۳-۲)ازدواج فامیلی در ادیان مختلف……………………………..۲۴

۲-۳-۳)ازدواج فامیلی در دین مسیح………………………………..۲۴

۲-۳-۴)ازدواج فامیلی در دین اسلام…………………………………۲۵

۲-۴)عوامل موثر بر افزایش یا کاهش ازدواج فامیلی در ایران………..۲۶

۲-۵)بیماری ژنتیکی چیست؟………………………………………۳۱

۲-۶)انواع بیماری های ژنتیکی…………………………………۳۲

۲-۶-۱)بیماری های ارثی چند ژنی………………………………………۳۳

۲-۶-۲)بیماری های ارثی اتوزومال غالب………………………………۳۴

۲-۶-۳)بیماری های ارثی اتوزومال مغلوب………………………….۳۴

۲-۶-۴)بیماری های ارثی وابسته به جنس………………………………۳۵

۲-۷)ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی………………………….۳۶

۲-۸)چارچوب نظری تحقیق……………………………………………….۳۹

۲-۹)فرضیات تحقیق……………………………………………………………۴۲

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.