فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه اخلاق و وجدان کاری

مبانی نظری و پیشینه اخلاق و وجدان کاری

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۴۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۲ مفهوم کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۱-۱ مفهوم فلسفی کار……………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۲-۲ مفهوم اخلاقی کار……………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۳ مفهوم اقتصادی کار………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۳ وجدان کاری………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۳-۱ وجدان کاری در قرآن……………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۳-۲ وجدان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی…………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۴ ضمانت اجرای احکام وجدانی…………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

÷2-5 عدم بروز وجدان کاری به صورت یک مسأله و مشکل فراگیر سازمانی…………………………………………………….. ۳۰

۲-۵-۱ عوامل تئوریک و روانی عدم وجدان کار در میان مسلمین………………………………………………………. ۳۱

۲-۶ مفاهیم مشابه یا مرتبط با وجدان کاری…………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۶-۱ وجدان کاری و انضباط……………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۶-۲ وجدان کاری و روحیه………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۶-۳ وجدان کاری و کارایی……………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۶-۴ وجدان کاری و انگیزش…………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۶-۵ وجدان کاری و تعهد………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۶-۶ عوامل مؤثر بر وجدان کاری………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۷ عوامل روانی در وجدان کاری…………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۸ وجدان کار و بهره وری……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۹ تعهد و وجدان کاری……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۱۰ اخلاقیات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۱۰-۱ اخلاق کار (رفتار اخلاقی در سازمان)…………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۱۰-۲ اخلاق در غرب………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۱۱ پیشینه موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۱۱-۱ پیشینه مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۱۱-۲ پیشینه مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱۲ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.