فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه اختلال های شخصیت

مبانی نظری و پیشینه اختلال های شخصیت

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه. ۱۰

۲-۲- مدیریت بدن. ۱۰

۲-۳- اختلال های شخصیت… ۱۲

۲-۳-۱ اختلال شخصیت پارانویایی.. ۱۲

۲-۳-۲ اختلال شخصیت اسکیزوئید. ۱۲

۲-۳-۳ اختلال شخصیت اسکیزوتایپی.. ۱۳

۲-۳-۴ اختلال شخصیت ضداجتماعی.. ۱۳

۲-۳-۵ اختلال شخصیت مرزی.. ۱۳

۲-۳-۶ اختلال شخصیت نمایشی.. ۱۳

۲-۳-۷ اختلال شخصیت خود شیفته. ۱۳

۲-۳-۸ اختلال شخصیت اجتنابی.. ۱۳

۲-۳-۹ اختلال شخصیت وابسته. ۱۳

۲-۳-۱۰ اختلال شخصیت وسواسی – جبری.. ۱۳

۲-۴- ویژگی های تشخیصی.. ۱۴

۲-۵- الگوهای بعدنگر اختلال های شخصیت… ۱۵

۲-۶- اختلال های شخصیت دسته ی الف… ۱۶

۲-۶-۱ اختلال شخصیت پارانویایی.. ۱۶

۲-۶-۱-۱ ویژگی های تشخیصی.. ۱۶

۲-۶-۱-۲ ویژگی ها و اختلال های همراه ۱۸

۲-۶-۱-۳ ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… ۱۹

۲-۶-۲ اختلال شخصیت اسکیزوئید. ۱۹

۲-۶-۲-۱ ویژگی های تشخیصی.. ۱۹

۲-۶-۲-۲ ویژگی ها و اختلال های همراه ۲۰

۲-۶-۲-۳ ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… ۲۱

۲-۶-۳ اختلال شخصیت اسکیزوتایپی.. ۲۱

۲-۶-۳-۱ ویژگی های تشخیصی.. ۲۱

۲-۶-۳-۲ ویژگی ها و اختلال های همراه ۲۳

۲-۶-۳-۳ ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… ۲۳

۲-۷- اختلال های شخصیت دسته ی ب… ۲۴

۲-۷-۱ اختلال شخصیت ضداجتماعی.. ۲۴

۲-۷-۱-۱ ویژگی های تشخیصی.. ۲۴

۲-۷-۱-۲ ویژگی ها و اختلال های همراه ۲۶

۲-۷-۱-۳ ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… ۲۷

۲-۷-۲ اختلال شخصیت مرزی.. ۲۷

۲-۷-۲-۱ ویژگی های تشخیصی.. ۲۷

۲-۷-۲-۲ ویژگی ها و اختلال های همراه ۳۰

۲-۷-۲-۳ ویژگی های خاص وایسته به فرهنگ، سن و جنسیت… ۳۰

۲-۷-۳ اختلال شخصیت نمایشی.. ۳۱

۲-۷-۳-۱ ویژگی های تشخیصی.. ۳۱

۲-۷-۳-۲ ویژگی ها و اختلال های همراه ۳۲

۲-۷-۳-۳ ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… ۳۳

۲-۷-۴ اختلال شخصیت خودشیفته. ۳۴

۲-۷-۴-۱ ویژگی های تشخیصی.. ۳۴

۲-۷-۴-۲ ویژگی ها و اختلال های همراه ۳۶

۲-۷-۴-۳ ویژگی های خاص وابسته به سن و جنسیت… ۳۶

۲-۸- اختلال های شخصیت دسته ی ج.. ۳۷

۲-۸-۱ اختلال های شخصیت اجتنابی.. ۳۷

۲-۸-۱-۱ ویژگی های تشخیصی.. ۳۷

۲-۸-۱-۲ ویژگی ها و اختلال های همراه ۳۸

۲-۸-۱-۳ ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… ۳۸

۲-۸-۲ اختلال شخصیت وسواسی- جبری.. ۳۹

۲-۸-۲-۱ ویژگی های تشخیصی.. ۳۹

۲-۸-۲-۲ ویژگی ها و اختلال های همراه ۴۱

۲-۸-۲-۳ ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ و جنسیت… ۴۲

۲-۹- اختلال شخصیت که به گونه ای دیگر مشخص نشده است… ۴۲

۲-۱۰- پیشینه تحقیق.. ۴۳

۲-۱۰-۱ تحقیقات و پژوهش های داخلی.. ۴۳

۲-۱۰-۲ تحقیقات و پژوهش های خارجی.. ۴۸

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.