فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه اختلالات یادگیری و پردازش اطلاعات

مبانی نظری و پیشینه اختلالات یادگیری و پردازش اطلاعات

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۹۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲- سیرتحولی تاریخی اختلالات یادگیری………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۳- تعاریف اختلال یادگیری……………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۴- مشکلات ویژه اختلال یادگیری………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۴-۱- نقص توجه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۴-۲- پردازش اطلاعات………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۴-۳- مشکلات هماهنگی حرکتی…………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۴-۴- مشکلات اجتماعی……………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۴-۵- اختلال خواندن………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۴-۶- مشکلات زبان شفاهی……………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۴-۷- اختلال نوشتن…………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۴-۸- اختلال حساب…………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۴-۹- مشکلات حافظه………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۵- سبب شناسی اختلال یادگیری………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۵-۱- عوامل عصب شناسی………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۵-۲-عوامل ژنتیکی……………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۵-۳- عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۵-۴- تاخیر در تحول………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۶- شیوع اختلال یادگیری ویژه……………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۷- نظریات پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۷-۱- نظریه اتیکنسون و شفرین……………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۷-۲- نظریه سطوح پردازش………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۷-۳- نظریه رمز دو گانه……………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۷-۴- مدل پردازش توزیع موازی……………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۷-۵- مدل پیوندگرایی………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۸- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۸-۱- پردازش اطلاعات در افراد با اختلال یادگیری………………………………………………… ۳۵

۲-۸-۲- پردازش اطلاعات در افراد با نیازهای ویژه………………………………………………………. ۳۹

۲-۹- نتیجه­ گیری از تحقیقات پیشین…………………………………………………………………………………. ۴۰

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.