فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی

مبانی نظری و پیشینه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی

دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلdocx
حجم فایل۲۳۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

۲-۱- مقدمه فصل دوم ۹

۲-۲- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد ۱۰

۲-۳- نرخ ارز حقیقی (RER) 10

2-4- رابطه نفت و نرخ ارز ۱۲

۲-۵- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی ۱۲

۲-۵-۱- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است ۱۲

۲-۵-۲- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله)دو کالایی( است ۱۳

۲-۵-۳- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است ۱۴

۲-۶- نظریه برابری قدرت خرید ۱۴

۲-۷- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER ) 16

2-8- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت ۱۸

۲-۹- محاسبه نرخ ارز تعادلی ۱۹

۲-۱۰- نا اطمینانی نرخ ارز ۱۹

۲-۱۱- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز ۲۰

۲-۱۲) صادرات غیر نفتی ۲۲

۲-۱۳- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران ۲۳

۲-۱۴- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران ۲۵

۲-۱۵- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی ۲۹

۲-۱۶- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره ۳۱

۲-۱۷- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات ۳۲

۲-۱۸- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت ۳۳

۲-۱۸-۱- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت ۳۳

۲-۱۸-۲- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ ۳۴

۲-۱۹- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی ۳۵

۲-۲۰- تابع صادرات غیر نفتی ۳۶

۲-۲۱- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور ۳۸

۲-۲۲- مطالعات انجام شده در داخل ۴۲

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.