فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاها

مبانی نظری و پیشینه اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاها

دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdocx
حجم فایل۹۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

پیش درآمد. ۱۸

۱-۲- تعاریف و مفاهیم. ۱۸

۱-۱-۲- سالخوردگی جمعیت ۱۸

۲-۱-۲- بازدارندگی.. ۱۹

۳-۱-۲- توسعه ۱۹

۴-۱-۲- توسعه روستایی.. ۲۲

۵-۱-۲- توسعه اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۶-۱-۲- توسعه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۷-۱-۲- مهاجرت ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۱-۷-۱-۲- انواع مهاجرت ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۲- مسائل و موانع بازدارنده توسعه روستایی …………………………………………………………………………………………… ۲۶

۳-۲- ارتباط جمعیت و توسعه…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۴-۲- رشد طبیعی جمعیت و مراحل انتقالی آن …………………………………………………………………………………………. ۳۰

۵-۲- شاخص­ های اندازه­ گیری سالخوردگی………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۱-۵-۲- میانه سنی ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۵-۲- میزان و درصد سالخوردگی جمعیت……………………………………………………………………………………………… ۳۳

۳-۵-۲- نسبت وابستگی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۶-۲- دیدگاه­ها و نظریه ­ها ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۱-۶-۲- دیدگاه­ها و نظریه­ های مرتبط با توسعه ………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۱-۱-۶-۲- خاستگاه توسعه در مکاتب ………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱-۶-۲- تطورگرایی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۶-۲- نظریه­ های مهاجرت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۶-۲- دیدگاه­ های مرتبط با سالخوردگی …………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۴-۶-۲- عقاید و نظریه­ های جمعیتی در ارتباط با ترکیب سنی……………………………………………………………………….. ۴۱

جمع ­بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.