فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاها

مبانی نظری و پیشینه اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاها

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
حجم فایل ۹۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

پیش درآمد. ۱۸

۱-۲- تعاریف و مفاهیم. ۱۸

۱-۱-۲- سالخوردگی جمعیت ۱۸

۲-۱-۲- بازدارندگی.. ۱۹

۳-۱-۲- توسعه ۱۹

۴-۱-۲- توسعه روستایی.. ۲۲

۵-۱-۲- توسعه اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۶-۱-۲- توسعه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۷-۱-۲- مهاجرت ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۱-۷-۱-۲- انواع مهاجرت ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۲- مسائل و موانع بازدارنده توسعه روستایی …………………………………………………………………………………………… ۲۶

۳-۲- ارتباط جمعیت و توسعه…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۴-۲- رشد طبیعی جمعیت و مراحل انتقالی آن …………………………………………………………………………………………. ۳۰

۵-۲- شاخص­ های اندازه­ گیری سالخوردگی………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۱-۵-۲- میانه سنی ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۵-۲- میزان و درصد سالخوردگی جمعیت……………………………………………………………………………………………… ۳۳

۳-۵-۲- نسبت وابستگی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۶-۲- دیدگاه­ها و نظریه ­ها ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۱-۶-۲- دیدگاه­ها و نظریه­ های مرتبط با توسعه ………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۱-۱-۶-۲- خاستگاه توسعه در مکاتب ………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱-۶-۲- تطورگرایی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۶-۲- نظریه­ های مهاجرت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۶-۲- دیدگاه­ های مرتبط با سالخوردگی …………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۴-۶-۲- عقاید و نظریه­ های جمعیتی در ارتباط با ترکیب سنی……………………………………………………………………….. ۴۱

جمع ­بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.