فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم

مبانی نظری و پیشینه اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم

دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۳۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه.. ۱۱

۲-۲-۱-انواع اکوتوریست….. ۱۳

۲-۲-۲- اصول اکوتوریسم… ۱۳

۲-۲-۳-اهداف اکوتوریسم… ۱۴

۲-۲-۴- اهمیت اکوتوریسم… ۱۴

۲-۲-۵- فرصت ها و تهدیدات اکوتوریسم… ۱۵

۲-۲-۵-۱- فرصتهای اکوتوریسم… ۱۵

۲-۲-۵-۲- تهدیدات اکوتوریسم… ۱۵

۲-۳- اکوتوریسم در روستا ۱۶

۲-۴- تعریف و مفهوم خانه های دوم.. ۱۹

۲-۵- مهمترین زمینه ها و عوامل کششی، انگیزشی و یا رانشی گسترش خانههای دوم در نواحی روستایی…. ۲۲

۲-۵-۱- تفاوت آب و هوایی و جغرافیایی…. ۲۲

۲-۵-۲- مهاجرت های روستایی- شهری…. ۲۲

۲-۵-۳- آلودگی محیط زیست و ازدحام بیش از حد جمعیت در شهر ها ۲۳

۲-۵-۴- بهبود راه های ارتباطی و افزایش برخورداری از خودروی شخصی…. ۲۳

۲-۵-۵- شهر گریزی و گسترش خانه های دوم.. ۲۳

۲-۶- تاریخچه خانه های دوم.. ۲۴

۲-۶-۱- جهان… ۲۴

۲-۶-۲- ایران… ۲۶

۲-۷- اثرات خانه های دوم بر نواحی روستایی…. ۲۹

۲-۷-۱- اثرات زیست محیطی…. ۳۱

۲-۷-۱-۱- آلودگی هوا و صوتی…. ۳۱

۲-۷-۱-۲- آلودگی آب رودخانه ها ۳۱

۲-۷-۱-۳- از بین بردن پوشش گیاهی…. ۳۲

۲-۷-۱-۴- تخریب و تغییر چشم انداز طبیعی…. ۳۲

۲-۷-۱-۵- تخریب محیط زیست و منابع طبیعی…. ۳۲

۲-۷-۲- اثرات اجتماعی و فرهنگی…. ۳۳

۲-۷-۲-۱- افزایش سطح آگاهی و دانایی مردم ناحیه.. ۳۳

۲-۷-۲-۲- تضاد و دو گانگی اجتماعی و فرهنگی بین گردشگران و روستاییان… ۳۳

۲-۷-۲-۳- الگو برداری از شیوه زندگی گردشگران… ۳۳

۲-۷-۲-۴- تاثیر بر روند مهاجرت روستای-شهری…. ۳۴

۲-۷-۲-۵- تضعیف فرهنگ محلی و سنتی…. ۳۴

۲-۷-۲-۶- کاهش امکان ساخت مسکن برای مردم محلی…. ۳۵

۲-۷-۲-۷- کاهش انسجام اجتماعی…. ۳۵

۲-۷-۲-۸- افزایش ناهنجاری اجتماعی…. ۳۵

۲-۷-۳- اثرات اقتصادی…. ۳۵

۲-۷-۳-۱- افزایش قیمت زمین…. ۳۶

۲-۷-۳-۲- افزایش قیمت کالا و خدمات…. ۳۶

۲-۷-۳-۳- ایجاد اشتغال و درآمد.. ۳۶

۲-۷-۳-۴- منسوخ شدن فعالیت کشاورزی…. ۳۷

۲-۷-۳-۵- افزایش هزینه زندگی…. ۳۷

۲-۷-۳-۶- کمک به فراهم شدن خدمات زیر بنایی…. ۳۷

۲-۷-۳-۷- افزایش رفاه عمومی مردم روستا ۳۷

۲-۷-۳-۸- افزایش اختلاف درآمد بین روستائیان… ۳۸

۲-۷-۴- اثرات کالبدی…. ۳۸

۲-۷-۴-۱- تغییر کاربری باغات و مزارع.. ۳۸

۲-۷-۴-۲- تبدیل باغات مثمر به ساختمانهای مسکونی…. ۳۹

۲-۷-۴-۳- تغییر در بافت و ساخت روستا ۳۹

۲-۷-۴-۴- تجاوز به حریم رودخانه ها و اراضی ساحلی…. ۳۹

۲-۷-۴-۵- تغییر چشم انداز روستایی…. ۳۹

۲-۱- مقدمه

یکی از حوزه هایی که به طور عمده مورد علاقه جغرافیدانان است، آثار گردشگری بر محیط زیست انسان است. دلیل این امر در ماهیت جغرافیا نهفته است که دارای رویکردی قوی در زمینه روابط انسان و محیط می باشد. در واقع آثار گردشگری و تفریح بر محیط زیست و تحلیل منابع، حوزه ای است که در آن جغرافیدانان انسانی و طبیعی در مطالعه معضلات مربوط به گردشگری، دارای وجه اشتراک هستند، با این حال دلیل دیگر، اهمیت صرف محیط زیست طبیعی برای فعالیت گردشگری و تفریح است(Hall and page 2002 p151).

برخی از جاذبه های مردم شناسی همچون گردشگری کوچ، روستا گردی و آداب ورسوم و. . . در دل قطب های طبیعی قرار دارند و برآوردها نشان می دهد که اغلب متقاضیان شرکت در تورهای کوچ روستا گردی و نیز حضور در مراسم بومیان دور افتاده اکوتوریست ها هستند و در اکوتوریسم آن بخش از جاذبه های مردم شناسی قابل توجه هستند که در وهله اول حاصل انطباق انسان با محیط طبیعی پیرامون او بوده وبه عنوان جاذبه سیاحتی صرفا در ترکیب با خاستگاه طبیعی آنها هویت می یابند (جهانیان و زندی، ۱۳۹۱: ۱۱۲).

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.