فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری

مبانی نظری و پیشینه اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری

دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلdocx
حجم فایل۲۸۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۳-۲-تاریخچه بهره­وری…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۳-۳-بهره­ وری، اهداف و تعاریف آن………………………………………………………………………………………… ۳۴

۳-۴-بهره ­وری جزئی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۳-۵-بهره­ وری کل عوامل تولید……………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۶-بهره ­وری کلی……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۳-۷-بهره ­وری و شاخص­های آن ……………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۷-۱-شاخص بهره ­وری جزیی (PFP)………………………………………………………………………….. 39

3-7-2-شاخص بهره ­وری کل (TFP)………………………………………………………………………………. 39

3-8-عوامل مؤثر بر بهره­ وری کل عوامل…………………………………………………………………………………. ۴۰

الف) سرمایه ­گذاری خارجی………………………………………………………………………………………………… ۴۰

ب) تحقیق و توسعه……………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

ج) سیاست تجاری………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

د) آموزش و تحصیلات……………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

ه) کارایی و دانش مدیریت………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۹-اندازه ­گیری بهره­ وری کل عوامل……………………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۹-۱-روش­ های غیر پارامتری………………………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۹-۲-روش پارامتری……………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۹-۲-۱-پسماند سولو……………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۱۰-ساختار الگو……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۱۱-تعریف متغیرها……………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۳-۱۲-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۱۳-انواع مدل­های داده­ های ترکیبی سری زمانی (پانل)…………………………………………………… ۵۲

۳-۱۴-آزمون ایستایی در داده ­های ترکیبی……………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۱۴-۱-آزمون لوین و لین و چو…………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۱۴-۲-آزمون آیم، پسران و شین…………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۱۴-۳-آزمون فیشر………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۱۵-آزمون‌های تشخیص……………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۱۵-۱-آزمون چاو…………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۱۵-۲-آزمون بروش- پاگان…………………………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۱۵-۳-آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.