فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری

مبانی نظری و پیشینه اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۸۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۳-۲-تاریخچه بهره­وری…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۳-۳-بهره­ وری، اهداف و تعاریف آن………………………………………………………………………………………… ۳۴

۳-۴-بهره ­وری جزئی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۳-۵-بهره­ وری کل عوامل تولید……………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۶-بهره ­وری کلی……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۳-۷-بهره ­وری و شاخص­های آن ……………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۷-۱-شاخص بهره ­وری جزیی (PFP)………………………………………………………………………….. 39

3-7-2-شاخص بهره ­وری کل (TFP)………………………………………………………………………………. 39

3-8-عوامل مؤثر بر بهره­ وری کل عوامل…………………………………………………………………………………. ۴۰

الف) سرمایه ­گذاری خارجی………………………………………………………………………………………………… ۴۰

ب) تحقیق و توسعه……………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

ج) سیاست تجاری………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

د) آموزش و تحصیلات……………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

ه) کارایی و دانش مدیریت………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۹-اندازه ­گیری بهره­ وری کل عوامل……………………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۹-۱-روش­ های غیر پارامتری………………………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۹-۲-روش پارامتری……………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۹-۲-۱-پسماند سولو……………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۱۰-ساختار الگو……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۱۱-تعریف متغیرها……………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۳-۱۲-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۱۳-انواع مدل­های داده­ های ترکیبی سری زمانی (پانل)…………………………………………………… ۵۲

۳-۱۴-آزمون ایستایی در داده ­های ترکیبی……………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۱۴-۱-آزمون لوین و لین و چو…………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۱۴-۲-آزمون آیم، پسران و شین…………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۱۴-۳-آزمون فیشر………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۱۵-آزمون‌های تشخیص……………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۱۵-۱-آزمون چاو…………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۱۵-۲-آزمون بروش- پاگان…………………………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۱۵-۳-آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.