فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی

مبانی نظری و پیشینه اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۰۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹

۲-۱ بازارهای مالی و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۱-۱ بازار پول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۱-۲ بازار سرمایه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۱-۳ ویژگی­های یک سیستم مالی کارا……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۱-۴ وظایف اولیه سیستم مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۱-۴-۱ کسب اطلاعات درباره سرمایه­گذاری و تخصیص سرمایه………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۱-۴-۲ نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکت­ها……………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱-۴-۳ سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۱-۴-۴ تجهیز و تحریک بخشیدن پس­اندازها…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۱-۴-۵ تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها……………………………………………………………………………………………………………..۱۷

عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۱ فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۲ تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۲-۳ بهبود سیستم اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۲-۴ وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۲ توسعه مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۳-۱ توسعه بخش بانکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۳-۲ توسعه بخش مالی غیر بانکی……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۳-۳ توسعه بخش پولی و سیاست­گذاری پولی………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۳-۴ مقررات و نظارت بانکی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۳-۵ باز بودن بخش مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۳-۵-۱ آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۳-۵-۲ آزادسازی بازارهای مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۳-۵-۳ گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۳-۵-۴ مشکلات و محدودیت­های پیش روی صادرات……………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۳-۶ محیط نهادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۳-۶-۱ مولفه­های اصلاحات نهادی…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۳-۶-۱-۱ حقوق مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۳-۶-۱-۲ نظام قانونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۳-۶-۱-۳ فساد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۳-۶-۱-۴ کیفیت اطلاعات مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۳-۶-۱-۵ حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۳-۶-۱-۶ مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی……………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۳ شاخص­های توسعه مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۴-۱ شاخص­های توسعه مالی در بخش بانکی…………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۴-۲ شاخص­های توسعه مالی در بخش غیر بانکی…………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۴-۳ شاخص­های توسعه پولی و کیفیت سیاست­گذاری پولی……………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۴ معیارهای آزادسازی تجاری و مالی……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۵-۱معیارهای آزادسازی تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۵-۲ معیارهای آزادسازی مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۵ باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی…………………………….۳۷

۲-۶-۱ باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی…………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۶-۲ سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی……………………………………………………………………………..۳۷

۲-۶ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۷-۱ مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۷-۲ مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۸ نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.