فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و تصمیم گیری در سازمان

مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و تصمیم گیری در سازمان

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۴۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۹۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲ – 1 مقدمه: ۲۸

۲ – 2 تصمیم گیری در سازمانها ۲۹

۲ – 3 تئوری های تصمیم گیری.. ۳۰

۲ – 4 آغاز بکار گیری فناوری های اداری.. ۳۴

۲ – 5 سیستمها ۳۹

۲ – 6 روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی.. ۴۱

۲ – 7 چرخه حیات سیستم. ۴۳

۲ – 8 اطلاعات… ۴۴

۲ – 9 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی.. ۴۶

۲ – 10 سیستمهای اطلاعاتی.. ۴۷

۲ – ۱۱ کاربرد مدیریت… ۵۲

۲ – 12 افزایش سرعت در تصمیم گیری.. ۵۳

۲ – 13 تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر. ۵۵

۲ – 14 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها ۵۷

۲ – 15 تحلیل گر سیستم ها ۶۰

۲ – 16 مدیران پایگاه داده ( DBAS ) 60

2 – 17 متخصصان شبکه. ۶۲

۲ – 18 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی.. ۶۹

۲ – 19 سیستم گزارشات مدیریت… ۸۶

۲ – 20 نقش فناوری اطلاعات در سازمان. ۸۹

۲ – 21 ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات… ۹۰

۲ – 22 طبقه بندی سیستمهای اطلاعاتی بر اساس نوع حمایتها ۹۱

۲ – 23 اتوماسیون اداری.. ۹۲

۲ – 24 مزایا و معایب اتوماسیون اداری.. ۹۳

۲ – 25 ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری.. ۹۵

۲ – 26 بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری.. ۹۶

۲ – 27 مجموعه نرم افزارهای اتوماسیون. ۹۸

۲ – 28 دستیابی به تعریفی بنیادین ؛ اتوماسیون چیست ؟. ۹۹

۲ – 29 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری.. ۱۰۲

۲ – 30 جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری.. ۱۰۹

۲ – 31 نکات برجسته درباره اتوماسیون ۱ و بهسازی روشهای کار. ۱۱۱

۲ – 32 اتوماسیون و تصمیمات مدیریت… ۱۱۲

۲ – 33 ضرورت تفکر برای آینده ۱۱۳

۲ – 34 بهبود کار و اتوماسیون. ۱۱۴

۲ – 35 تحقق دولت الکترونیک در ایران. ۱۱۷

۲ – 36 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی.. ۱۱۷

۲ – 37 اتوماسیون فعالیتهای عمومی.. ۱۱۹

۲ – 38 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده ۱۲۰

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.