فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه آموزش خود کنترلی و پرخاشگری

مبانی نظری و پیشینه آموزش خود کنترلی و پرخاشگری

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۰۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

ادبیات و پیشینه پژوهش…. ۱۱

استرس والدینی.. ۱۲

مدل تنیدگی والدینی ابیدین: ۱۵

پیامدهای تنیدگی بر والدین و کودکان.. ۱۷

عوامل تأثیر گذار بر تنیدگی والدینی و والدگری.. ۱۸

عوامل برون خانوادگی تنیدگی والدینی: ۱۸

پرخاشگری.. ۲۳

انواع پرخاشگری: ۲۴

عوامل تعیین کننده پرخاشگری: ۲۵

اجتماعی بودن پرخاشگری: ۲۷

نظریه خبرپردازی اجتماعی: ۲۹

رویکرد روانپویشی : ۳۰

پرخاشگری از دیدگاه پژوهشهای رفتاری: ۳۱

کنترل پرخاشگری.. ۳۶

رابطه خودکنترلی و پرخاشگری.. ۳۸

تاریخچه ی خودکنترلی.. ۳۹

خودکنترلی گری.. ۴۲

ضرورت خویشتنداری.. ۴۲

خودکنترلی و رفتارهای تکانشی.. ۴۳

خود کنترلی و هوش هیجانی.. ۴۶

خودکنترلی رفتاری و مؤلفه های آن.. ۴۷

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.