فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده

مبانی نظری و پیشینه آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۴۸۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۹۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۲٫ بخش اول: سازمان یادگیرنده……………………………………………………………….. ۱۶

۲-۲-۱٫ مفهوم سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………. ۱۶

۲-۲-۲٫ تاریخچه سازمان یادگیرنده………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۳٫ تعاریف سازمان یادگیرنده………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۲-۴٫ رویکردهای سازمان یادگیرنده…………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۴-۱٫رویکرد تفکر سیستمی……………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۴-۲٫رویکرد یادگیری…………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۲-۴-۳٫رویکرد استراتژیک‌…………………………………………………………………. 22

2-2-4-4.رویکرد رویکرد ترکیبی ‌………………………………………………………….. 22

2-2-5. تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده…………………………………………. ۲۳

۲-۲-۶٫ ضرورت ایجاد سازمان یادگیرنده………………………………………………………… ۲۵

۲-۲-۷٫ عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده………………………………………………… ۲۶

۲-۲-۸٫ ویژگی‌های سازمان یادگیرنده……………………………………………………………… ۲۷

۲-۲-۹٫ مزایای سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………… ۳۰

۲-۲-۱۰٫ نظریه‌ها و الگوهای سازمان یادگیرنده…………………………………………………. ۳۰

۲-۲-۱۰-۱٫ سازمان یادگیرنده از نظر سنگه………………………………………………… ۳۱

۲-۲-۱۰-۲٫ سازمان یادگیرنده از نظر گاه…………………………………………………… ۳۲

۲-۲-۱۰-۳٫ سازمان یادگیرنده از نظر گاروین……………………………………………… ۳۳

۲-۲-۱۰-۴٫ سازمان یادگیرنده از نظر بنت و اوبراین…………………………………….. ۳۳

۲-۲-۱۰-۵٫ سازمان یادگیرنده از نظر انجمن آموزش و توسعه……………………….. ۳۴

۲-۲-۱۰-۶٫ سازمان یادگیرنده از نظر کپلان و نورتون…………………………………… ۳۵

۲-۲-۱۰-۷٫ سازمان یادگیرنده از نظر گفارت و مارسیک………………………………. ۳۵

۲-۲-۱۰-۸٫ سازمان یادگیرنده از نظر جیمز………………………………………………… ۳۶

۲-۲-۱۰-۹٫ سازمان یادگیرنده از نظر مامفورد…………………………………………….. ۳۷

۲-۲-۱۰-۱۰٫ سازمان یادگیرنده از نظر پدلر و همکاران………………………………… ۳۷

۲-۲-۱۰-۱۱٫ سازمان یادگیرنده از نظر مارکوارت……………………………………….. ۳۷

۲-۲-۱۰-۱۲٫ سازمان یادگیرنده از نظراورتن بلاد………………………………………… ۳۸

۲-۲-۱۰-۱۳٫ سازمان یادگیرنده از نظر واتکینزو مارسیک……………………………… ۳۹

۲-۲-۱۱٫سطوح سازمان‌های یادگیرنده……………………………………………………………. ۴۴

۲-۳٫ بخش دوم: آمادگی برای تغییر…………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۳-۱٫ مقدمه …………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۳-۲٫ مفهوم تغییر، تحول و تغییر بنیادی………………………………………………………… ۴۷

۲-۳-۳٫ ابعاد تغییر سازمانی…………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۳-۴٫ انواع تغییر………………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۳-۵٫ سطوح تغییر……………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۳-۶٫ مدل‌های تغییر سازمانی……………………………………………………………………… ۵۱

۲-۳-۶-۱٫ الگوی سه مرحله‌ای تغییر کرت لوین………………………………………….. ۵۲

۲-۳-۶-۲٫ الگوی برنامه‌ریزی…………………………………………………………………… ۵۴

۲-۳-۶-۳٫ الگوی تغییر جامع رالف کیلمن…………………………………………………. ۵۵

۲-۳-۶-۴٫ الگوی کانون‌های بهبود کیفیت…………………………………………………… ۵۶

۲-۳-۶-۵٫ الگوی مدیریت تغییرات استراتژیک استیس و دانفی………………………. ۵۷

۲-۳-۶-۶٫ مدل تجزیه و تحلیل جریانی جری پوراس…………………………………… ۵۸

۲-۳-۶-۷٫ مدل شش خانه‌ای ویس بورد……………………………………………………. ۵۹

۲-۳-۶-۸٫ مدل تطبیق برای تحلیل سازمانی………………………………………………… ۶۱

۲-۳-۶-۹٫ چارچوب فرهنگی، سیاسی و فنی تیجی………………………………………. ۶۲

۲-۳-۶-۱۰٫ مدل بورک و لیتوین……………………………………………………………… ۶۳

۲-۳-۶-۱۱٫ الگوی ادکارپروسی………………………………………………………………. ۶۴

۲-۳-۶-۱۲٫ الگوی فرآیند اتصالی…………………………………………………………….. ۶۶

۲-۳-۶-۱۳٫ الگوهای تئوریک و پیاده‌سازی نظریه‌های سهم تغییر رفتاری………….. ۶۶

۲-۳-۷٫ دلایل تغییر……………………………………………………………………………………… ۶۷

۲-۳-۸٫ عامل‌های مؤثر بر تغییر سازمانی………………………………………………………….. ۶۷

۲-۳-۹٫ مقاومت در برابر تغییر……………………………………………………………………….. ۷۰

۲-۳-۱۰٫ عوامل مقاومت در برابر تغییر…………………………………………………………… ۷۲

۲-۳-۱۱٫ مدیریت تغییر………………………………………………………………………………… ۷۳

۲-۳-۱۲٫ استراتژی‌های اساسی برای مدیریت تغییر…………………………………………….. ۷۴

۲-۳-۱۳٫ مهارت‌های مدیریت تغییر………………………………………………………………… ۷۵

۲-۳-۱۴٫ شیوه‌های اعمال تغییر و سبک مدیریت تغییر………………………………………… ۷۷

۲-۳-۱۵٫ پیش ران‌های مدیریت تغییر………………………………………………………………. ۷۹

۲-۳-۱۵-۱٫ واکنش و نگرش به تغییر………………………………………………………… ۷۹

۲-۳-۱۵-۲٫ آمادگی برای تغییر………………………………………………………………… ۸۳

۲-۳-۱۶٫ عوامل موثر در ایجاد آمادگی برای تغییر…………………………………………….. ۸۴

۲-۳-۱۷٫ کاربست آمادگی به تغییر در آموزش عالی………………………………………….. ۹۰

۲-۴٫ بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام‌شده………………………………………………… ۹۲

۲-۴-۱٫ تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………… ۹۲

۲-۴-۲٫ تحقیقات انجام شده در خارج کشور …………………………………………………… ۹۸

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.