فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله

مبانی نظری و پیشینه آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۲۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه. ۱۳

۲-۲- مفاهیم و اصطلاحات… ۱۳

۲-۲-۱- بلایا ۱۳

۲-۲-۱-۱- بلایای انسانی… ۱۳

۲-۲-۱-۲- بلایای طبیعی… ۱۴

۲-۲-۲- بحران.. ۱۴

۲-۲-۳- مدیریت بحران.. ۱۵

۲-۲-۳-۱- مدیریت بحران شهری… ۱۵

۲-۲-۳-۲- چرخه مدیریت بحران.. ۱۵

۲-۲-۳-۳- چرخه اصلی مدیریت بحران.. ۱۶

۲-۲-۳-۴- مراحل مدیریت بحران.. ۱۶

۲-۲-۴- زلزله. ۱۷

۲-۲-۵- ایمنی… ۱۷

۲-۲-۶- آسیب‌پذیری… ۱۷

۲-۲-۷- شهر. ۱۸

۲-۲-۸- آسیب پذیری شهری… ۱۸

۲-۲-۸-۱- عوامل مؤثر در آسیب پذیری شهر. ۲۰

۲-۲-۸-۲- ساختار شهر و آسیب­ پذیری… ۲۱

۲-۲-۸-۳- بافت شهر و آسیب ­پذیری… ۲۱

۲-۲-۸-۴- شکل شهر و آسیب پذیری… ۲۳

۲-۲-۸-۵- تراکم­ های شهری و آسیب پذیری… ۲۳

۲-۲-۸-۶- آسیب پذیری تأسیسات و زیر ساخت های شهری… ۲۴

۲-۲-۹- مدیریت شهری… ۲۴

۲-۲-۱۰- برنامه­ ریزی… ۲۵

۲-۲-۱۰-۱- برنامه ­ریزی فضایی… ۲۵

۲-۲-۱۰-۲- برنامه ­ریزی شهری… ۲۵

۲-۲-۱۰-۲-۱- نقش برنامه ­ریزی شهری در کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر خطرات زلزله. ۲۶

۲-۲-۱۱- کاربری اراضی شهری… ۲۶

۲-۲-۱۱-۱- برنامه ریزی کاربری اراضی شهری… ۲۶

۲-۲-۱۱-۲- ارتباط بین کاربری زمین و آسیب­ پذیری در برابر زلزله. ۲۷

۲-۲-۱۲- امداد رسانی… ۲۸

۲-۲-۱۲-۱- فضاهای امدادرسانی هنگام زلزله. ۲۸

۲-۲-۱۳- دسترسی… ۲۹

۲-۲-۱۴- شبکه ارتباطی شهر. ۲۹

۲-۲-۱۴-۱- آسیب پذیری شبکه ارتباطی… ۲۹

۲-۲-۱۵- مکان‌یابی… ۳۰

۲-۲-۱۶- سیستم اطلاعات جغرافیایی… ۳۱

۲-۳- رهیافت­ ها و رویکردها ۳۱

۲-۳-۱- رهیافت‌های گوناگون پیرامون آسیب­ پذیری… ۳۱

۲-۳-۱-۱- رهیافت غالب…. ۳۲

۲-۳-۱-۲- رهیافت اقتصاد سیاسی… ۳۲

۲-۳-۲- دیدگاه ­های آسیب­ پذیری… ۳۳

۲-۳-۲-۱- دیدگاه زیست فیزیکی… ۳۳

۲-۳-۲-۲- دیدگاه ساخت اجتماعی… ۳۳

۲-۳-۲-۳- دیدگاه ترکیبی… ۳۴

۲-۳-۳- دیدگاه ­های مدیریت بحران.. ۳۴

۲-۳-۳-۱- دیدگاه سنتی… ۳۴

۲-۳-۳-۲- دیدگاه قانون طبیعی… ۳۴

۲-۳-۳-۳- دیدگاه تعاملی… ۳۵

۲-۳-۴- رویکردهای مدیریت بحران.. ۳۵

۲-۳-۴-۱- رویکرد بحران گریزی… ۳۵

۲-۳-۴-۲- رویکرد بحران ستیزی… ۳۶

۲-۳-۴-۳- رویکرد بحران پذیری… ۳۶

۲-۴- مدل­های ارزیابی آسیب ­پذیری… ۳۶

۲-۴-۱- مدل‌های وزن دهی به معیارها : ۳۶

۲-۴-۱-۱- فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP). 37

2-4-1-2- مدل تحلیل شبکه ای (ANP). 38

2-4-2- مدل‌های ریاضی تلفیق لایه های اطلاعاتی… ۳۹

۲-۴-۲-۱- مدل منطق بولین : ۴۰

۲-۴-۲-۲- مدل منطق فازی : ۴۱

۲-۴-۲-۳- مدل TOPSIS.. 43

2-4-2-4- مدل VIKOR… 44

2-4-3- مدل تحلیل شبکه. ۴۵

۲-۴-۴- شاخص میانگین نزدیک‌ترین همسایه. ۴۶

۱-۱- مقدمه

مطالعات علمی نشان داده است که این امکان وجود دارد که سیاست‌های عمومی در کاهش اثرات ناشی از زلزله کمک نماید و دیگر این برداشت وجود ندارد که طبق روش سنتی، این سیاست‌ها به کاهش اثرات فاجعه و بازسازی پس از بحران محدود شود. دستاوردهای علمی و مهندسی کاربرد حیاتی در پیشگیری و پیش­بینی خسارت‌های زلزله فراهم کرده است (Gibbons 1980: 6). نباید فراموش کرد که ایمنی در مقابل حوادث طبیعی از مهم‌ترین عناصر محیط شهری است. به خصوص زلزله که در یک جا اتفاق نمی‌افتد. توسعه سریع و شهرنشینی بدون توجه به ایمنی در مقابل حوادث طبیعی به معنای توسعه، به خصوص در کشورهای در حال توسعه نیست (Nakabayashi 1994: 4).

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.