فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه آسیب پذیری مساکن شهری در برابر زلزله

مبانی نظری و پیشینه آسیب پذیری مساکن شهری در برابر زلزله

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۵۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱٫ شهرها و مخاطرات طبیعی ۱۳

۲-۲٫ خطر زلزله در شهرها ۱۳

۲-۲-۱٫ خطر زلزله. ۱۳

۲-۲-۲٫ آسیب‌پذیری در زلزله. ۱۴

۲-۲-۳٫ بحران زلزله: ۱۴

۲-۳٫ انواع بحران.. ۱۵

۲-۴٫ زلزله و بحران ناشی از آن.. ۱۵

۲-۵٫ منابع لرزه‌ای.. ۱۶

۲-۶٫ شدت و بزرگی زلزله. ۱۶

۲-۷٫ آسیب‌ها و خسارات ناشی از زلزله. ۱۶

۲-۷-۱٫ خسارات وارد بر زمین: ۱۷

۲-۷-۲٫ خسارت وارد بر سازه‌ها ۱۷

۲-۷-۲-۱٫ خسارت وارد بر ساختمان‌ها ۱۸

۲-۷-۲-۲٫ خسارت وارد بر سازه‌های غیر ساختمانی.. ۱۸

۲-۷-۲-۳٫ خسارت وارد بر شریان‌های حیاتی.. ۱۸

۲-۷-۲-۴٫ خسارات ناشی از حوادث ثانویه. ۱۸

۲-۸٫ گسترش فیزیکی شهرها و افزایش آسیب‌پذیری.. ۱۸

۲-۸-۱٫ ایمنی شهری.. ۱۹

۲-۸-۲٫ آسیب‌پذیری شهری.. ۲۰

۲-۸-۳٫ ساختار شهر. ۲۰

۲-۸-۴٫ بافت شهر. ۲۱

۲-۹٫ فرسایش و فرسودگی.. ۲۳

۲-۱۰٫ عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهرها ۲۳

۲-۱۰-۱٫ تحلیل آسیب‌پذیری کالبدی.. ۲۵

۲-۱۱٫ برنامه‌ریزی شهری و آسیب‌پذیری شهرها ۲۵

۲-۱۲٫ ارتباط بین کاربری زمین و آسیب‌پذیری در برابر زلزله. ۲۶

۲-۱۳٫ مدیریت بحران.. ۲۷

۲-۱۴٫ نقش GIS در مدیریت بحران.. ۲۸

۲-۱۴-۱٫ GIS و فاز کاهش اثرات.. ۲۹

۲-۱۴-۲٫ GIS و فاز آمادگی.. ۲۹

۲-۱۴-۳٫ GIS و فاز پاسخگویی.. ۲۹

۲-۱۴-۴٫ GIS و فاز بازسازی.. ۳۰

۲-۱۵٫ نقش برنامه‌ریزی شهری در مدیریت بحران (زلزله). ۳۰

۲-۱۶٫ تصمیم‌گیری.. ۳۰

۲-۱۶-۱٫ تصمیم‌گیری مکانی.. ۳۱

۲-۱۶-۱-۱٫ تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) 31

2-16-1-1-1. مدل‌های گسسته و پیوسته. ۳۳

۲-۱۶-۱-۱-۲٫ مدل های جبرانی و غیر جبرانی.. ۳۳

۲-۱۶-۱-۱-۳٫ نمونه‌های فردی و گروهی.. ۳۳

۲-۱۷٫ روش‌های‌ وزن‌دهی‌: 34

2-17-1. فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی( (AHP.. 34

2-18. مجموعه‌های فازی و عارضه‌های فازی ..۳۵

شهرها و مخاطرات طبیعی [۱]

خطر طبیعی، پدیده‌ای طبیعی است که در محدوده‌ی سکونت بشر اتفاق افتاده، زندگی او را مورد تهدید قرار می‌دهد و ممکن است باعث وقوع بلایایی گردد. این قبیل مخاطرات به علل زمین‌شناختی، زیست‌شناختی، آب و هوا شناختی و یا فرآیندهایی از این دست، در محیط زندگی به وجود می‌آیند.

براساس تعریف انتخاب شده به وسیله سازمان کاهش بلایای طبیعی ملل متحد یک خطر طبیعی احتمال وقوع حادثه در یک دوره‌ی زمانی ویژه در منطقه دارای پتانسیل پدیده‌های طبیعی مخرب می‌باشد.

خطر زلزله در شهرها

خطر زلزله[۲]

به مجموعه شرایط ژئوفیزیکی طبیعی که در اثر جابجایی، حرکت و لغزش زمین صرف نظر از فعالیت انسان به وجود می‌آیند اشاره دارد .احتمال زلزله [۳]، به تهدید زندگی و دارایی انسان توسط خطرات زلزله گفته می‌شود .بنابر‌این ریسک زلزله نتیجه عمل متقابل خطرات زلزله و برخی فعالیت‌های آسیب‌پذیر انسان مانند توسعه شهر می‌باشد (فرنچ و ایساکسون[۴]، ۱۹۸۴). همچنین ریسک زلزله را می‌توان تعداد مورد انتظار از جان باختگان، صدمه دیدگان، خسارات مالی و شکاف اقتصادی حاصل از پدید‌ه‌های طبیعی دانست (لاویجن[۵]، ۱۹۹۹). عناصر درمعرض ریسک را می‌توان به جمعیت انسانی، ساختمان‌ها، آثار مهندسی، کاربری‌های خدمات عمومی، دیگر تأسیسات زیربنایی و ارزش‌های محیطی در ناحیه مورد‌نظر تقسیم نمود (فل[۶]، ۲۰۰۸). از دیدگاه برنامه‌ریزی شهری، زلزله، انهدام هستی و زندگی کسانی است که به جرم فقر، محکوم به ساختن مساکن ارزان قیمت و غیرمقاوم هستند. به تعبیری اقتصاد و معیشت خانواده، تعیین‌کننده طول عمر، سلامتی، زندگی و… می‌شود شناخت پدیده زلزله راهی است که می‌تواند به بهینه‌سازی شرایط موجود کمک کند.


[۱]- Natural Disaster

[2]- Hazard

[3]- Risk

[4] – French and Isaacson

[5] – Lavigne

[6] – Fell

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.