فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه

مبانی نظری و پیشینه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۴۵۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۱۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱٫ مقدمه. ۱۲

۲-۲٫ پیشینه تاریخی نقش زنان.. ۱۲

۲-۲-۱٫ قرآن و ضرورت حضور زن در جامعه. ۱۲

۲-۲-۱-۱٫ بیعت زنان با پیامبر)ص) (حضور سیاسی( ۱۲

۲-۲-۱-۲٫ مهاجرت زنان.. ۱۳

۲-۲-۱-۳٫ کسب و تلاش اقتصادی )استقلال اقتصادی زنان( ۱۳

۲-۲-۲٫ سیر تحول نقش زنان در ایران.. ۱۴

۲-۲-۳٫ سیر تحول جایگاه زنان در امر اشتغال.. ۱۶

۲-۳٫ پیشینه تجربی پژوهش…. ۱۸

۲-۳-۱٫ پیشینه داخلی.. ۱۸

۲-۳-۲٫ پیشینه خارجی.. ۲۷

۲-۴٫ دیدگاه های نظری.. ۳۴

۲-۴-۱٫ رویکردهای نظری نقش…. ۳۵

۲-۴-۱-۱٫ کارکردگرایان.. ۳۵

۲-۴-۱-۱-۱٫ تفکیک نقش ها ۳۶

۲-۴-۱-۲٫ رویکرد کمیابی و انباشتگی نقش…. ۴۰

۲-۴-۱-۳٫ ﻧﻈﺮیه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺮﺗﻮن.. ۴۱

۲-۴-۱-۴٫ نظریه فشار نقش ویلیام گود. ۴۷

۲-۴-۱-۴-۱٫ فنون کاهش فشار نقش…. ۴۸

۲-۴-۱-۴-۲٫ خانواده به عنوان کانون بودجه نقش…. ۴۹

۲-۴-۱-۵٫ دیدگاه عقلایی گاتک…. ۵۰

۲-۵٫ نظریه های نقش جنسیتی.. ۵۱

۲-۵-۱٫ نگرش به نقش جنسیتی.. ۵۱

۲-۵-۲ نظریه فمینیسم رادیکال.. ۵۳

۲-۵-۳٫ نظریه های نابرابری جنسی (فمینیسم لیبرال) ۵۴

۲-۵-۴٫ نظریه احساس تبعیض جنسیتی بلومبرگ… ۵۵

۲-۵-۵٫ نظریه طرح واره جنسیتی.. ۵۶

۲-۵-۶٫ نظریه ضرورت کارکردی نقش‌های جنسیتی.. ۵۷

۲-۵-۷٫ نظریه طبقات جنسی.. ۵۹

۲-۵-۸٫ تداوم نقش های جنسی.. ۶۰

۲-۵-۹٫ جامعه پذیری جنسیتی.. ۶۱

۲-۵-۱۰٫ نظریه نیازهای سرمایه داری.. ۶۲

۲-۵-۱۱٫ نظریه پدر سالاری.. ۶۳

۲-۵-۱۲٫ زنان و شبکه اجتماعی.. ۶۴

۲-۶٫ بررسی نقش‌های مختلف زنان با استفاده از نظریات… ۶۵

۲-۶-۱٫ نقش خانه داری (کدبانوگری) ۶۵

۲-۶-۲٫ نقش مادری (فرزندداری) ۶۶

۲-۶-۳٫ نقش تیمارداری.. ۶۸

۲-۶-۴٫ نقش همسری.. ۶۸

۲-۶-۵٫ نقش عروس در خانواده‌ خود و همسر. ۶۹

۲-۶-۶٫ نقش کارمندی.. ۶۹

۲-۷٫ رویکردهای جامعه شناختی در مورد خانواده ۷۰

۲-۷-۱٫ پارسونز. ۷۰

۲-۷-۲٫ تحول در کارکرد خانواده؛ کونیگ…. ۷۲

۲-۷-۳٫ خانواده دموکراتیک؛ گیدنز. ۷۳

۲-۷-۴٫ تئوری تعارض…. ۷۵

۲-۷-۴-۱٫ اسکانزونی.. ۷۵

۲-۷-۶٫ تئوری مبادله. ۸۰

۲-۷-۶-۱٫ نظریه هومنز. ۸۴

۲-۷-۷٫ داغ اجتماعی.. ۸۵

۲-۷-۸٫ نظریه برچسب زنی(انگ زنی) ۸۸

۲-۷-۸-۱٫ فرانک تاننبوم. ۹۰

۲-۷-۸-۲٫ ادوین لمرت… ۹۱

۲-۷-۸-۳٫ هاوارد بکر. ۹۱

۲-۷-۹٫ تئوری زیست جامعه شناختی.. ۹۲

۲-۷-۱۰٫ مدیریت تن.. ۹۳

۲-۷-۱۰-۱٫ آنتونی گیدنز. ۹۳

۲-۷-۱۰-۲٫ مدگرایی.. ۹۴

۲-۷-۱۱٫ تحول در هویت زنانه. ۹۶

۲-۷-۱۲٫ نقش دوگانه زن.. ۹۶

۲-۷-۱۳٫ دوگانگی شغلی زوجین.. ۹۷

۲-۷-۱۴٫ ناسازگاری فشار نقش‌های کار- خانواده گرین هاوس و بیوتل.. ۹۸

۲-۸٫ رویکردهای جامعه شناختی درمورد نگرش…. ۱۰۲

۲-۸-۱٫ الگوی ساختی کارکردی پارسونز. ۱۰۲

۲-۸-۲٫ بی سازمانی اجتماعی.. ۱۰۳

۲-۸-۳٫ مکتب تفهمی.. ۱۰۴

۲-۹٫ چارچوب نظری.. ۱۰۵

۲-۱۰٫ فرضیات پژوهش…. ۱۱۱

۲-۱۱٫ مدل نظری پژوهش…. ۱۱۱

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.