فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه آسیب شناسی مدیریت زنان

مبانی نظری و پیشینه آسیب شناسی مدیریت زنان

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۴۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۹۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱) مقدمه ۱۹

۲-۲) مدیریت زنان. ۱۹

۲-۳) اسلام و مدیریت زن‏. 20

2-4) زنان در عرصه مدیریت.. ۲۱

۲-۵) زنان مدیر در جامعه امروز ۲۶

۲-۵-۱) زنان مدیر در آمارهاى موجود ۲۷

۲-۵-۲) آمار جهانى‏. 30

2-6) وضعیت مدیران زن در جامعه ایران. ۳۰

۲-۶-۱) حضور زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران. ۳۳

۲-۷) زنان ، مدیریت و توسعه ۳۴

۲-۸) زن و شأن مدیریت.. ۳۸

۲-۹) رهبری زنان. ۳۸

۲-۱۰) تفاوت های مدیریتی زنان و مردان. ۳۹

۲-۱۱) تفاوت سبک های رهبری زنان و مردان. ۴۰

۲-۱۱-۱) تعریف سبک.. ۴۰

۲-۱۲) انواع سبک مدیریتی زنان. ۴۰

۲-۱۲-۱) دیدگاه زیست شناسی. ۴۱

۲-۱۳) رویکرد جنسیت و مدیرت.. ۴۲

۲-۱۴) عدم تساوی در ارتقای شغلی زنان. ۴۳

۲-۱۵) سابقۀ حضور زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی. ۴۵

۲-۱۶) تاریخچه ای از سیره مسلمین درباره مشارکت زنان در امور سیاسی. ۴۶

۲-۱۶-۱) نقش آفرینی زنان در تاریخ صدر اسلام ۵۰

۲-۱۶-۲) نقش زنان در تاریخ صدر اسلام ۵۰

۲-۱۷) شایستگی زنان برای فعالیت سیاسی و عهده دار شدن مسؤولیت های سیاسی ۵۱

۲-۱۸) میزان مشارکت زنان در رده های مدیریتی. ۵۲

۲-۱۹) چالش‏ها و موانع مدیریت زنان‏. 55

2-20) شکستن سقف شیشه ای: ارتقاء حضور زنان در سطوح مدیریت.. ۵۷

۲-۲۰-۱) شکستن سقف شیشه ای: ارتقاء حضور زنان در سطوح مدیریت‏.. 57

2-20-2) ضرورت مشارکت زنان‏. 58

2-20-3) تأثیر سبک رهبری بر جایگاه زنان در سازمان‌ها‏ 60

2-20-4) سقف شیشه ای‏. 62

2-20-5) موانع مشارکت زنان‏. 62

2-20-6) شکستن سقف شیشه ای‏. 66

2-20-7) راههای شکستن سقف شیشه ای ‏ 67

2-21) مدیریت زنان در نظام، آمارها و تحلیل‏ها ‏ 68

2-22) زنان در ارتباط، با مهارت ها ‏ 70

2-23) ضرورت مدیریت بیشتر زنان و علل آن ‏ 71

2-24) نگرش ها درباره پیشرفت نکردن زنان در مدیریت ‏ 74

2-25) زنان و موانع دستیابى به پست‏هاى مدیریتى‏‏. 82

2-25-1) راهکارهاى چیرگى بر مشکلات‏‏.. 85

2-25-2) دیدگاه نهادگرا ‏ 87

2-25-3) دستاوردهاى مدیریت زنان‏‏. 87

2-26) سطوح مدیران‏. 88

2-26-1) مدیران عملیاتی (زنان)‏ 88

2-26-2) مدیران میانی (زنان)‏ 89

2-26-3) مدیران عالی (زنان)‏ 90

2-27) بررسی موانع پیشرفت زنان در سازمان و تاثیر آن بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ‏ 91

2-28) بررسی موانع ارتقا زنان ایران در عرصه مدیریت‏.. 93

2-29) بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر ‏ 100

2-29-1) تفکیک جنسیتی آموزشی‏. 106

2-29-2) قوانین ناظر بر خانواده‏ 108

2-29-3) قوانین کار‏ 108

2-29-4) تقسیم جنسی مشاغل زنانه و مردانه‏ 109

2-29-5) عوامل فرهنگی بازدارنده اشتغال زنان در ایران‏. 109

2-29-6) حاکمیت تفکر سنتی مرد سالاری در جامعه‏ 110

2-29-7) تفکیک جنسیتی ‏ 111

2-29-8) کاهش سن ازدواج‏. 111

2-30) راهکارهای افزایش مشارکت زنان‏. 112

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.