فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر

مبانی نظری و پیشینه آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر

دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۰۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

۲-۱ ادبیات موضوع. ۸

۲-۲ تاریخچه یارانه در ایران. ۹

۲-۳ آثار اقتصادی یارانه. ۹

۲-۴ اثر فقرزدایی یارانه ها ۱۰

۲-۵ طبقه بندی یارانه. ۱۰

۲-۶ هدفمندی یارانه ها ۱۱

۲-۷ روشهای هدفمندی و جایگاه شناسایی در هریک از آنها ۱۳

۲-۷-۱ هدفمندی انفرادی یا خانواری.. ۱۳

۲-۷-۲ هدفمندی اجتماعی.. ۱۳

۲-۷-۳ هدفمندی بازاری.. ۱۴

۲-۷-۴ هدفمندی جغرافیایی.. ۱۵

۲-۷-۵ هدفمندی جمعیتی.. ۱۵

۲-۷-۶ هدفمندی خوداظهاری.. ۱۶

۲-۸ تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی.. ۱۸

۲-۸-۱ لهستان. ۱۸

۲-۸-۲ بلغارستان. ۱۸

۲-۸-۳ اندونزی.. ۱۹

۲-۹تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی.. ۲۰

۲-۹-۱ مصر. ۲۰

۲-۹-۲ تونس… ۲۱

۲-۱۰ آثار حذف یارانه. ۲۳

۲-۱۰-۱اثر تورم. ۲۳

۲-۱۰-۲اثر تورم بر تخصیص منابع، کارایی و انحراف امکانات تولید. ۲۴

۲-۱۰-۳ تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها ۲۴

۲-۱۱سیاست های کاهش اثرات حذف یارانهها ۲۴

۲-۱۲ شاخص های سنجش فقر. ۲۵

۲-۱۲-۱شاخص نسبت افراد فقیر. ۲۵

۲-۱۲-۲شاخص نسبت شکاف درآمدی.. ۲۶

۲-۱۲-۳شاخص فقر سن.. ۲۶

۲-۱۲-۴شاخص فقر فاستر،گریر و توربک… ۲۷

۲-۱۳ مطالعات تجربی در زمینه سیاستهای حمایتی.. ۲۸

۲-۱۳-۱مطالعات داخلی.. ۲۸

۲-۱۳-۲مطالعات خارجی.. ۳۵

۲-۱۴ نتیجه گیری.. ۴۰

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.