فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

قد دانش موزان كلاس پنجم مدرسه غيرانتفاعي

قد دانش موزان كلاس پنجم مدرسه غيرانتفاعي

قد دانش موزان كلاس پنجم مدرسه غيرانتفاعي

نام فایل : قد دانش موزان كلاس پنجم مدرسه غيرانتفاعي
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 9
حجم : 1319 کیلوبایت
00«دبيرستان مطهري »تحقيق آماراستاد راهنما : جناب آقاي تيموريتهيه كنندگان : سال تحصيلي 84-83مو ضوع تحقيق :داده هاي اين پروژه از طريق اندازه گيري بدست آمده است . قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غيرانتفاعي رشد نو در كرج اندازه گيري شده و به شرح زير مي باشد . وزننام ونام خانوادگيرديفوزننام ونام خانوادگيرد يف……

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.