فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

فایل گزارش کارآموزی وکالت

فایل گزارش کارآموزی وکالت

دانلود گزارش کارآموزی وکالت استـان گلستـان ـ گرگان فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 500 صفحه           فهرست فصل اول گزارشات حقوقي الف) دفاتر حقوقي ب) دادگاه‌ عمومي (حقوقي ) ج) اجراي احكام مدني فصل دوم گزارشات كيفري الف) دادگاه‌هاي عمومي (جزايي ) ب) اجراي احكام كيفري ج) دادگاه انقلاب د) دادگاه اطفال و) دادگاه تجديد نظر   فصل سوم گزارشات خانواده دادگاه خانواده فصل چهارم گزارشات امور حسبي دايره سرپرستي فصل اول گزارشات حقوقي الف) دفاتر حقوقي ب) دادگاه‌ عمومي (حقوقي ) الزام به انتقال سند رسمي قرار تأمين خواسته درخواست طلاق غيابي تخليه صدور حكم توقف و ورشكستگي الزام به انجام تعهد ابطال سند الزام به انتقال سند اعسار از پرداخت ديه ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد مطالبه طلب استرداد اثاثيه منزل صدور حكم توليت تخليه خلع يد فسخ مبايعه‌نامه تخليه صدور حكم اصلاحي بر اساس گزارش اصلاحي في‌مابين طرفين ج) اجراي احكام مدني مطالبه مهريه مطالبه خسارات وارده مطالبه طلب ابطال معامله ـ جلب ثالث تخليه ملك تقاضاي تأمين خواس …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.