فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

فایل اکسل رسم نمودارکشش انکربولت (راک بولت)

فایل اکسل رسم نمودارکشش انکربولت (راک بولت)

فایل اکسل رسم نمودارکشش انکربولت (راک بولت) 1
فایل اکسل رسم نمودارکشش انکر بولت بر اساس استاندارد ASTM D4435بهمراه توضیحات ضمیمه در رابطه با نحوه کشش و ثبت نتایج و مقایسه با نمودار ارائه شده در مشخصات فنی طرح. …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.