فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

فایل اکسل دانه بندی آزمایشگاهی مصالح بتن

فایل اکسل دانه بندی آزمایشگاهی مصالح بتن

فایل اکسل دانه بندی آزمایشگاهی مصالح بتن 1
فایل فوق دراکسل طراحی شده و برای رسم دانه بندی مصالح شن و ماسه بر اساس استاندارASTM C136وASTEM C33میباشد . بنحوی طراحی شده که با وارد کردن درصد مصالح هر الک نموداردانه بندی آن در جداول رسم میشود و همچنین محدوده بالا و پایین دانه بندی بر اساس مشخصات فنی قابل تعریف میباشد. همچنین با تغییرات در درصد ها نحوه اصلاح دانه بندی به دست میاید. …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.