فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

فایل اتوکد طراحی رستوران همراه با پلان دقیق و مبلمان شده

فایل اتوکد طراحی رستوران همراه با پلان دقیق و مبلمان شده

فایل اتوکد طراحی رستوران همراه با پلان دقیق و مبلمان شده 1
فایل اتوکد طراحی رستوران همراه با پلان دقیق و مبلمان شده – مورد استفاده برای طراحی های معماری – جزئیات موردنیاز برای طراحی یک رستوران (دارای پلان‌ مبلمان شده و مشخص) این فایل شامل طراحی رستوران همراه با پلان دقیق و همچنین جانمایی دقیق تجهیزات موردنیاز برای آشپزخانه  این پرو برای استفاده در طراحی های معماری می باشد. شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود  استفاده نمایید.   …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.