فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

عربی 2 درس دوم

عربی 2 درس دوم

عربی 2 درس دوم

حجم فایل : 445.0 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 7 بنام خدا عربی 2درس دوم الدرس الثانی (فی خدمه البؤساء) علامات الاعراب الفرعیة 1(مثنی – الجمع السالم للمذکر) اعراب فرعی به حرف 1- مثنی: رفع (انِ) – نصب و جر (ـَینِ) جاء المومنانِ – رایتُ المومنَینِ / سلمتُ علی المومنَینِ)2- جمع مذکر سالم:رفع (ونَ) – نصب و جر (ـِینَ) جاء المومنونَ – رایتُ المومنِینَ / سلمتُ علی المومنِینَ) ۳- اسماء خمسه: رفع (و- ابوک) نصب(ا – اباک) جر(ی-ابیک) نکته: «ان،…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.