فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

عربی دوم دبیرستان درس پنجم

عربی دوم دبیرستان درس پنجم

عربی دوم دبیرستان درس پنجم

حجم فایل : 444.6 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 8 بنام خدا عربی دوم دبیرستاندرس پنجم الوصف ، الاضافهترکیبات وصفی : ترکیب دو اسم با یکدیگر گاهی ترکیباتی به نام ترکیب وصفی درست می کنند که از موصوف و صفت تشکیل می شوند . به اسم اول موصوف و به اسم دوم صفت گویند و جزء دوم به تنهایی وجود خارجی ندارند ( العطش الشدید ) موصوف صفت صفت با موصوف در چهار مورد هماهنگی دارد :1- تعداد ( مفرد – مثنی – جمع )2- جنس ( مذکر – مونث )3- معرفه و نکره بودن 4- اعراب…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.