فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

عربی دوم دبیرستان درس دهم

عربی دوم دبیرستان درس دهم

عربی دوم دبیرستان درس دهم

حجم فایل : 443.1 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 7 بنام خدا عربی دوم دبیرستاندرس دهم ب: حروف مشبهه بالفعلحروف مشبهه بالفعل عبارتند از :انَّ ( همانا ، بدرستی )- اَنَّ ( که ، این که) – کَاَنَّ ( گویا ، مثل این که ) – لَیتَ ( ای کاش ) – لَکن ( امّا ، ولی ) – لعَّل ( شاید ، امید است )پس حروف مشبهه بالفعل نیز مانند افعال ناقصه بر سر مبتدا و خبر ظاهر می شوند و مبتدا را به عنوان ( اسم) خود، منصوب و خبر ر به عنوان (خبر ) خود مرفوع می کند (لیت ………….. باحکام…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.