فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

عربی دبیرستان درس سوم

عربی دبیرستان درس سوم

عربی دبیرستان درس سوم

حجم فایل : 443.0 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 7 بنام خدا عربی دوم دبیرستاندرس سوم علامات الاعراب الفرعیه 2الجمع السالم المونث – المنوع من الصرف1- جمع مونث سالم : با ( ات ) جمع بسته می شود و در حالت نصب به جای فتحه که علامت نصب است حرکت کسره می گیرد . رایت المعلمات مفعول به و منصوب به اعراب فرعی کسره 2- اسم های غیر منصرف : این اسم ها در حالت جر به جای کسره که علامت جر است یا اعراب فرعی فتحه می آیندسلمت علی فاطمه مجرور به حرف جر با اعراب…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.