فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

طرح تفضیلی شهر بندرعباس – کمیاب

طرح تفضیلی شهر بندرعباس – کمیاب

طرح تفضیلی شهر بندرعباس - کمیاب 1
برای کشیدن کروکی شهری اولین قدم داشتن طرح تفضیلی آن شهر است ، طرح تفضیلی شهر به شما کمک می کند علاوه بر پیدا کردن محل ساختمان یا زمین مورد نظر، راهنمای کروکی را هم در مقیاس 1/10000 تنظیم کنید.دقت کنید مقیاس طرح تفضیلی 1:1 می باشد. معمولا کروکی های شهری را 1/500 ترسیم می کنند. ضریب برای تبدیل 1/100 به 1/500 عدد 0.2 می باشد. یعنی 0.2 = 100/500 و ضریب برای تبدیل 1/500 به 1/100 عدد ۵ می باشد یعنی 5 = 500/100 جهت هرگونه سوال در این رابطه با شماره ۰۹۳۶۲۱۲۱۵۲۲ تماس بگیرید.   …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.