فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

طرح احداث کارخانه بازیافت زباله

طرح احداث کارخانه بازیافت زباله

طرح احداث کارخانه بازیافت زباله 1
نوع فایل: ورد متنی     تعداد صفحات:39 صفحه کارخانه بازیافت زباله برای تولید کودهای شمیایی می باشد محصول این کارخانه کودهای شمیایی در بسته های پنجاه کیلو گرمی می باشد الف. کنترل آلودگی محیط زیست از طریق متمرکز نمودن فضولات انسانی ب. تهیه کود مناسب وبهداشتی که حاصل از تخمیر فضولات دامی و انسانی میباشد پ. تولید گاز متان جهت سوخت وساز، روشنای ویا تبدیل آن به انرژی مکانیکی میتوان زباله ها را طی فرآیند های به مواد تقویت کننده خاک یا کود (کمپوست) تبدیل نمود که سرشار از مواد آلی و عناصر مورد نیاز گیاه میباشد با مصرف کمپوست می توان تا 70% در مصرف کود های شیمیایی صرفه جویی کرد امروزه علاوه بر بازمانده های محصولات کشاورزی ودامی ،انبوهی از سایر مواد آلی بصورت موا د زائد و ضایعات  برخی کارخانه های صنعتی و بخصوص کارخانه های وابسته به صنایع کشاورزی همچنین از طریق زباله های شهری ،لجن فاضلابها و… در حجم زیاد تولید میشوند.که تجدید سیکل آنها  از طریق تبدیل کمپوست واستفاده ازآنها بعنوان یک کود آلی هم از نظر اصطلاح خاک وافزایش سطح حاصلخیزی آن و هم از لحاظ جلوگیری از انت …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.