فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی

سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی

سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی

نام فایل : سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 5
حجم : 45 کیلوبایت
سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی1-فراوانترین کاتیون داخل سرم خون انسان کدام است؟الف) ب) ج) د) 2-فشار اسمزی یک محلول از چه رابطه ای بدست می آید ؟الف)=nMRTת ب)=MRTת ج)PV=nRT د)هیچکدام3-علوفه ی خشک شده در زمینهای حاوی کدام عنصر منشاء مسمومیتهای چهار پایان است؟الف)Si ب)Se ج)S د)……

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.