فایلار
اطلاعات بیشتر

سمینار ساپورت گذاری سیستم پایپینگ

سمینار ساپورت گذاری سیستم پایپینگ

دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل ۱۵٫۲۸۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نکته درخور توجه در زمینه ساپورت و قواعد ساپورت گذاری آن است که این مبحث به خودی خود بسیار ساده

و کاربردی است اما ممکن است در پاره ای موارد نیاز به تمرکز و مهارت داشته باشد. این بحث نیاز به ارائه

عکس های بسیاری دارد تا همزمان تاثیر بیشتری داشته باشد که عمدتا در کلاس ها این رویه دنبال میشد. به

دلیل محدودیت فضای تلگرام امید است ازاین نقصان چشم پوشی گردد.

قبل از شروع بحث توجه به مفهموم یکسری واژه ها خالی از لطف نیست؛

TYPE : تنوع و تیپ

DETAIL : نحوه اجرا شدن

RESTRAINT/SUPPORT : هر نوع مهار و یا قید در جهت بار وارد شده از سمت لوله

دو مفهوم قید ) RESTRAINT ( و ساپورت ) SUPPORT ( بطور کلی مترادف بوده و در این زمینه به جای هم

بکار می روند .

LOAD : بار وارده از سیستم پایپینگ به ساپورت و یا نازل تجهیز

قبل از پرداختن به موضوع اصلی ،مقدمه ای در مورد انواع بارگذاری ها و یا بعبارتی انواع بارهای موجود در یک

سیستم پایپینگی خواهیم داشت؛

سه پارامتر بطور کلی در یک سیستم پایپینگ وجود دارند: وزن)سیال ولوله(، فشار کاری و دما وزن و فشار کاری عمدتا تاثیر مشابهی بر سیستم می گذارند و در تمامی کد ها بعنوان بارگذاری های اولیه ( PRIMARY ( تلقی می شوند. اما دما تحت عنوان بارگذاری ثانویه ) SECONDARY (بررسی می شود و اثرگذاری متفاوتی بر سیستم دارد و عمدتا نوع برخورد با آن، نیاز به حرکت شناسی دارد. هریک از این پارامترها چنانچه اثری بیش از حد تحمل سیستم داشته باشند بایستی اصطلاحا دمپ و یا کنترل گردند. این بحث بسیار مفصل است و امید است تا در سمیناری جداگانه مختص تحلیل تنش ارائه گردد اما دلیل ارائه این بحث در این بخش آن است که از این پس انتظار می رود پس از تشخیص نوع بارگذاری ، به راحتی نحوه تعامل متناسب با آن انتخاب شود.

اهداف از قیدگذاری و ساپورت گذاری یک سیستم پایپینگی عبارت است از:

۱ – افزایش ایمنی سیستم :

قطعا سیستمی که بدون مهار و قید کار شود در اثر بار ناشی از زلزله، باد و بطور کلی بارهای خارجی ایمن

نخواهد بود. از طرفی خود وزن سیستم هم عاملی است برای MISALLIGMENT ، DEFLECTION و تنش.

لذا برای کنترل کلی سیستم در قبال هر یک ازین عوامل از ساپورت و یا نگهدارنده استفاده می شود.

۲ – کاهش تنش ) STRESS ( های موجود در سیستم زیر حد مجاز

هر یک از انواع بارگذاری ها ) PRIMARY/SECONDARY ( در سیستم یک نوع تنش مختص خود را ایجاد

خواهد کرد. قطعا واکنش سیستم هم متفاوت بوده و در نتیجه برای هر یک میزان حد تحمل سیستم فرق خواهد داشت. از دانش ساپورتینگ به منظور کنترل و کاهش تنش های ناشی از این دو نوع بارگذاری در سیستم استفاده می شود تا در مقایسه با هر دو نوع معیار مجاز) ALLOWABLE LIMIT ( ،سیستم ایمن و قابل اطمینان باشد.

۳ – کاهش بار و ممان وارده به نازل تجهیزات

انتخاب ساپورت مناسب در اطراف نازل تجهیزات کمک میکند در برخی شرایط ممانی که از سیستم پایپینگ به سمت نازل به دلیل انبساط/انقباض در صفحات مختلف بوجود می آید محدود شود. قطعا ظرفیت تحمل بار و ممان هر نازل با توجه به استاندارد تولید تجهیزی که به آن متصل می شود می تواند متفاوت باشد. لذا با انتخاب صحیح ساپورتینگ اطراف نازل، سعی می شود تا این بارها کنترل و به زیر حد مجاز کاهش یابد.

STANDARD SUPPORT DRAWING

PIPE SUPPORT SPECIFICATION

LINE LIST

PMS

P&ID

انوع کلی ساپورت

قواعد ساپورتینگ ساپورت وزنی

Span

ساپورت استاپ

انکر

ریجید

ساپورت های دینامیکی

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.