فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر

سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر

سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر 1
سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحه: 8         بخشی از متن: سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر سطح 1 – هوشبهر مقیاس کلی :      برای ارزشیابی سایر توانایی های شناختی ، پایه و بافت کلی را فراهم می کند .      معمولا تنها نمره ای است که بیشترین اعتبار و روایی را دارد .      موقعیت نسبی شخص را با همسالانش به دست می دهد .      یک برآورد کلی از توانایی های ذهنی او در اختیار می گذارد . سطح 2 الف : هوشبهرهای کلامی و عملی :      بررسی هوشبهرهای کلامی و عملی ، و برسسی تفاوت نسبی بین آنها مهم است .      تفاوت ممکن است صرفا بیانگر اطلاعات سودمند باشد و الزاما نشانه ای از بیماری پنهان نیست .      در مواردی که تفاوت نمره ها 25 یا بالاتر باشد احتمال آسیب مغزی بیشتر است      هرگونه تفسیر در مورد تفاوت نمره های آزمودنی در هوشبهر های کلامی و عملی باید با در نظر …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.