فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

سالهای تجاوز ومقاومت

سالهای تجاوز ومقاومت

دسته بندیتاریخ و ادبیات
فرمت فایلdoc
حجم فایل۳۶۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۹۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

“سالهای تجاوز ومقاومت” بحث وبررسی اجمالی تحولات خونین سیاسی، اجتماعی ونظامی دونیم دهه اخیرافغانستان است. سالها ی دونیم دهه ی اخیر پرحادثه ترین وخونین ترین سالهای تاریخ معاصر افغانستان محسوب میشود. حوادث خونین ومصیبت باراین سالها که باکودتای نظامی حزب دمکراتیک خلق و تصاحب قدرت سیاسی ازسوی آن حزب درثور ۱۳۵۷ هجری خورشیدی آغازشد، با تجاوز نظامی شوروی گسترش یافت وبعدازخروج قشون متجاوز وفروپاشی امپراطوری شوروی خونین تر ومصیبت بارترگردید.

دراین نوشته حوادث ودگرگونی های سیاسی، اجتماعی ونظامی این سالها با اختصار واجمال مورد بحث وارزیابی قرار می گیرد. رویکرد ها وبرگرفته های مباحث را یاد داشتها، خاطرات وچشم دید های نگارنده از وقایع وحوادث واظهارات دست اندرکاران وگردانندگان آن وآثار کتبی نویسندگان، خبرنگاران ومحققین داخلی وخارجی دراین رابطه تشکیل میدهد. مسلماً تحلیل وبرداشت هرنویسنده ومحقق درمورد حوادث ودگرگونیهای سیاسی واجتماعی سالهای مورد بحث همآهنگ ویکسان نمیباشد.

چه بسا که دربرخی موارد ارزیابی ها وبررسیها با تفاوت وتناقض ارائه می شود. اما گاهی وقت تفاوت وحتی تناقض برداشت ها بدریافت درست حقایق می انجامد. هرچند که بعضی مواقع بیان وتحلیل متفاوت ومتناقض حوادث وتحولات، خوانندگان را دردرک واقعیت ها به سرگردانی وتردد میکشاند. البته دراوضاع وحالت کنونی که کشور ما و بعد ازدونیم دهه یک دوره ی خونین جنگ وبی ثباتی بسوی صلح، ثبات ، آزادی ودمکراسی قدم میگذارد هرنویسنده ومحلل این کشور حق خواهد داشت تا وقایع وتحولات جامعه ووطن خودرا به بحث وبررسی بگیرد وآن بحث را با آزادی ارائه بدارد. آنگاه خوانندگان خود قضاوت خواهند کرد که چه مباحث وتحلیلی به واقعیت ها نزدیک است وچه برداشتها وارزیابی هایی با حقایق وراستی همخوانی دارد.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.