فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

زیست شناسی چیست؟(مفید وکوتا ومختصر وهیجان انگیز)

زیست شناسی چیست؟(مفید وکوتا ومختصر وهیجان انگیز)

زیست شناسی چیست؟(مفید وکوتا ومختصر وهیجان انگیز) 1
  فرمت ورد تعداد صفحات 3 اگر خواسته باشیم تعریف جامعی اما کوتاه و ساده از زیست شناسی داشته باشیم که برای همه قابل فهم باشد می توان آن را در یک جمله نوشت. “زیست شناسی علم بررسی حیات است” در ابتدا به نظر میرسد پدیده ی حیات تعریفی ساده و کوتاه داشته باشد اما این گونه نیست . درواقع تعریف حیات بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است بنابراین به ناچار معمولا به جای تعریف حیات صفات جانداران را بررسی می کنیم . می توان گفت که تمام جانداران ۷ ویژگی مشترک دارند …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.