فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

روغن سیلیکون

روغن سیلیکون

روغن سیلیکون 1
سیلیکون ها به دلیل حضور همزمان گروه های آلی متصل به زنجیره ای از اتمهای معدنی ، در بین پلیمرها دارای خواص بی نظیری هستند. آنها در بسیاری از صنایع از جمله آنهایی که به وسایل الکترونیکی ، رنگ ، ساخت و ساز و مواد غذایی اختصاص داده می شوند استفاده می شوند. سیلیکون هااز پلیمرهای مصنوعی که زنجیره اصلی انها از تکرارپیوند های سیلیکون -اکسیژن (پیوندهای سیلوکسان) با گروههای جانبی آلی مانند متیل ، فنیل یا وینیل ساخته شده است،تشکیل می شوند. واحد تکرار شونده به سیلوکسان معروف است. روغن سیلیکون هر سیلیکون پلیمریزاسیون مایع با زنجیره های جانبی آلی است. مهمترین عضوسیلیکون ها، پلی دی متیل سیلوکسان است. این پلیمرها به دلیل پایداری حرارتی نسبتاً بالا و خاصیت روانکاری آنها مورد توجه تجاری هستند.فرمت پاورپونت 87 صفحه عناوین اصلی: مقدمه  سیلیکون  دلیل انعطاف پذیری سیلیکون ها روغن سیلیکون خصوصیات و کاربرد انواع روغن سیلیکون پلی دی متیل سیلوکسان /روغن سیلیکون PDMS دلیل تفاوت در نقطه انجماد روغن سیلیکون افزودنیها شرکت های خارجی تولید کننده وفروشنده این روغن ها نمایندگی کمپانی KCC درا …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.