فایلار
اطلاعات بیشتر

روش تحقیق بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان

روش تحقیق بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۵۵۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۱۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

روش تحقیق بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان

مقدمه:

رویکرد شناختی و روانی شناسی امروزه مورد توجه بسیار قرار گرفته است وبیشتر از هر رویکرد دیگری مورد تجربه واقع می شود (ای وی، ای وی و مورگان ۱۹۹۳،ص۲۵۸)

رویکرد شناختی معتقد است که ریشه رفتارهای انسان در نوع تفکر و نگرش وطرز تلقی های اوست برنز، ۱۳۶۷، ص ۱۷) می گوید:

‌«نخستین اصل شناخت گرایی است که حال اسنان نتیجه شناخت ها و تفکرات اوست.» با استفاده از تئوری ABC درمان شناختی- رفتاری پیشرفت بسیار زیادی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون داشته است و اکنون یکی از راجترین اشکال درمان روان شناختی است (الیس، ۱۹۹۱،ص۲) عبارت زیر نیز توضیحی از این توسط الیس است. «در سالهای اخیر روان درمانیهائی که گرایش شناختی دارند. نه فقط به دلیل پژوهش هایی که اثر بخشی آن را تأئید کرده اند، بلکه به دلیل شهرت عامی که یافته اند، موفقیت زیادی داشته اند و سهولت گرایش شناختی در درمان مستقیم باعث شده است که این شیوه نسبت به سایر شیوه ها مطبوعتر و کمتر تهدید کننده باشد. (الیس، ۱۹۸۹، ص۳)

صدها مطالعه در تحقیقی کنترل شده نشان داده اند که RET و CBT مقایسه با سایر روش های روان درمانی به طور معنی دارتری به مراجعان کمک کرده اند تا کمتر پریشان باشند.

«فهرست عنوان»

فصل اول:

شماره صفحه

مقدمه

۲

بیان مسئله

۵

سوال تحقیق

۷

ضرورت تحقیق

۷

اهداف پژوهش

۸

فرضیه

۸

تعریف عملیاتی واژه ها

۸

واژه ها

فصل دوم

زمینه مسئله

۱۱

تعریف روان درمانی

۱۵

اهداف روان درمانی

۱۷

درجات روانی درمانی

۱۸

روش های روان درمانی

۲۰

بیماری روانی از نظر فروید

۲۱

فرضیه ها و مفاهیم بنیادی روانکاوی

۲۲

تعریف روانکاوی

۲۳

هدف روانکاوی و روان درمانی تحلیل

۲۴

هدف روان درمانی تحلیل گر۱

۲۴

انسان از دیدگاه مکتب رفتار گرائی

۲۵

فرضیه های رفتارگرای

۲۵

بیماری روای از دیدگاه مکتب یادگیری

۲۱

رفتاردرمانی

۶

تکنیک های رفتاردرمانی

۲۷

رفتار درمانی شناختی

۲۸

انسان ازدیدگاه روان شناسی انسان گرایی

۲۸

اصول و فرضیه های روانشناسی انسان گرایی

۲۹

روان شناسی شناختی

۳۳

فرضیات شناخت درمانی

۳۴

انسان در نظریه شناختی

۳۶

بیماری روانی در نظریه شناختی

۳۶

اهداف روان درمانی شناختی

۳۷

روش و شیوه شناخت درمانی

۳۷

نقش درمانگر درنظریه شناختی

۳۸

فنون و اجزا شناخت درمانی

۳۹

محدودیت های شناخت درمانی

۴۰

نظریه درمانی عقلانی عاطفی (الیس)

۴۰

مفاهیم بنیادی نظریه الیس

۴۲

نظریه شخصیت الیس

۴۳

اضطراب و بیماری روانی در نظریه عقلانی و عاطفی

۴۵

تفکرات غیر منطقی

۴۷

روان درمانی در نظریه عقلانی عاطفی

۵۰

فرایند درمانی

۵۲

نقش درمانگر

۵۳

اضطراب

۶۴

سطوح اضطراب

۶۶

خلاصه

۶۷

مبانی نظری اضطراب

۶۸

نظریه های یادگیری

۶۹

نظریه های اصالت وجودی

۷۱

نظریه های شناختی

۷۲

نظریه های زیست شناختی

۷۴

عوامل اضطراب و تنیدگی

۷۴

پاسخ های سیستم ایمنی

۷۸

پاسخ های شناختی به اضطراب

۸۰

دو مورد از تحقیق انجام شده در زمینه این پژوهش

۸۱

فصل سوم

روش تحقیق

۸۴

جامعه آماری

۸۵

متغیرهای پژوهشی

۸۵

فرضیات مربوط به کنترل متغیرها

۸۶

ابزار تحقیق

۸۷

روش های آماری

۹۰

محدودیت های روش ها و چگونگی تاثیر آن بر تحقیق

۹۱

فصل چهارم و پنجم

تجزیه و تحلیل داده ها

۹۳

فرضیه

۹۳

خلاصه

۹۹

منابع و مأخذ

۱۰۲

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.