فایلار
اطلاعات بیشتر

راهنمای آزمون S.C.L-90

راهنمای آزمون S.C.L-90

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

راهنمای آزمونS.C.L-90

اولین مرحله در نمره گذاری این آزمون انتقال ۹۰ سؤال به فرم مخصوص پاسخ ها است . مرحله بعدی به دست آوردن جمع ضرائب ناراحتی برای هر یک از ابعاد ۹ گانه و سؤالات اضافی آزمون می باشد . این کار باجمع زدن کلیه شماره های غیر از صفر هر بعد انجام می شود. درسومین مرحله میزان جمع ناراحتی هر بعد را به استثنای سؤالات اضافی بر تعداد سؤالات آن بعد تقسیم نموده این عملیات راتا دو رقم اعشار ادامه می دهیم . در نتیجه نمره خام هر یک از ابعاد به دست خواهد آمد .در مرحله چهارم جمع کل ضرائب ناراحتی برای علائم ابعاد ۹ گانه و سؤالات اضافی را محاسبه نموده ، عدد حاصل را بر ۹۰ تقسیم می کنیم تامعیار کلی علائم مرضی (یعنی GSI) به دست می آید. در مرحله بعد باید تعداد جوراب های مثبت علائم یعنی جواب هایی که غیر از صفر گرفته اند شمارش می شوند تا جمع علائم مرضی (یعنی PSI) به دست آید. اگر جمع کل ضرائب ناراحتی را بر رقم حاصل از PSIتقسیم کنیم مقدار معیار ضریب ناراحتی (یعنی PSI) به دست خواهد آمد . پس از آن باید به فرم مناسب رجوع شود تا این نمرات خام به مقیاس T تبدیل گردند. اگر آزمودنی به بیش از ۲۰% سؤالات آزمون و یا بیش از ۴۰% سؤالات هر بعدپاسخ ندهد سنجش آزمون و یا بعد مورد نظر معتبر نخواهدبود.

پایائی آزمون۹۰ -SCL :

سنجش پایائی ابعاد ۹ گانه این آزمون از دو روش محاسبه پایائی به روش آزمون مجدد صورت گرفته است . برای محاسبه ثبات درونی آزمون که بر روی ۲۱۹ نفر داوطلب در ایالات متحده در جهت سنجش ثبات و یکنواختی سئوالات انجام گردید از ضرایب آلفا و کودر ریچارد سون ۲۰ استفاده شده . نتایج تمام ضرایب به دست آمده برای ۹ بعد کاملاً رضایت بخش بوده است . بیشترین همبستگی مربوط به بعد افسردگی با ۹% و کمترین آنها روان پریشی با ۷۷% بوده است. (دراگوتیس، ریکلزوراک ۱۹۷۶ ).

پایائی تست مجدد که ثبات آزمون را در طول زمان می سنجد بر روی ۹۴ نفر بیمار روانی نا متجانس و پس از یک هفته ارزیابی اولیه صورت گرفت . اکثر ضرایب دارای همبستگی بالا بین ۷۸% تا ۹% بوده اند ( نانالی ۱۹۷۰)

اعتبارآزمون۹۰ -SCL :

سؤالات یک آزمون وقتی دارای اعتبار است که بتواند مفاهیمی را که آزمون به منظور آن ساخته شده ارزیابی کند. مطالعات معتددی در جهت تعیین انواع آزمون انجام گردیده است. در زمینه اعتبار همزمان دراگوتیس، ویکلزوراک(۱۹۷۶) این آزمون را به همراهMMPI بر روی ۱۱۹آزمودنی داوطلب اجرا نمودند. همبستگی مربوط به ملاک افسردگی با ۷۳/۰ و کمترین همبستگی،ترس مرضی با ۳۶/۰ بوده است.

وایزمن و همکاران (۱۹۷۶)در یک مطالعه بالینی افسردگی،این آزمون را بر روی معتادین متادون بکار برده و نتایج نشان داد که این آزمون می تواند به خوبی گروههای افسرده معتاد تمیز دهد(وایزمن،اسلوبتر،پروسف،مریتس و هوارد۱۹۷۶)نشان دادند که۹۰- SCL نسبت به تغییرات ناشی از بیوفید بک در بیماران با درد مزمن حساس می باشد.دراگوتیس،لوبو،فولستاین و آبلوف(۱۹۸۳)این آزمون را بر روی بیماران سرطانی که قبلاً وجود اختلال روانی در آنها به وسیله پرسشنامه سلامتی بیمارستان تعیین شده بود به کار بردند.نتایج نشان داد که ۹۰- SCL به خوبی قادر به تمیز بین بیماران سرنده شده نیازمند مداخله درمانی،با کسانی که احتیاج به شیوه درمانی خاصی نداشتند بوده است.

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.