فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۶۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۰۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

عنوان

صفحه

فصل اول

مقدمه

زمینه و بیان مسئله

۱

اهمیت و ضرئرت پژوهش

۴

سئولات پژوهش

۵

متغیرهای پژوهش

۵

تعاریف مفهومی

۶

تعاریف عملیاتی

۶

فصل دوم:پیشینهنظری وپژوهشی

خلاصه فصل

۸

اسناد

۹

نظریه های اسناد

۱۰

سو گیری های اسناد

۲۳

اسنادهای اصلی

۲۶

ابعاد اسناد

۲۷

اسنادها؛موفقیت وشکست

۳۲

اسناد وجنسیت

۳۵

اسناد وپیشرفت تحصیلی

۴۱

فصل سوم:روش پژوهش

خلاصه فصل

۴۵

روش تحقیق

۴۶

جامعه اماری وروش نمونه گیری

۴۶

ابزار تحقیق

۴۶

روش نمره گذاری پرسشنامه

۵۰

روش اجرا

۵۱

اعتبار وپایایی پرسشنامه

۵۲

روش آماری

۵۴

فصل چهارم:یافته های پژوهش

خلاصه فصل

۵۶

یافته های توصیفی

۵۷

یافته های تحلیلی

۶۰

بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شکست در دختران وپسران

۶۰

بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران وپسران

۶۲

بررسی رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی

۶۴

بررسی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت وشکست

۶۸

یافته های دیگر

۷۱

فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری

بحث ونتیجه گیری

۷۵

محدودیت های تحقیق

۷۷

پیشنهادات

۷۷

منابع فارسی

۷۹

منابع انگلیسی

۸۱

پیوست ها

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.