فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود یک سری نمونه سوال تستی امتحان پايان درس ترم تعمیر و نگهداری ساختمان در قالب فایل pdf

دانلود یک سری نمونه سوال تستی امتحان پايان درس ترم تعمیر و نگهداری ساختمان در قالب فایل pdf

دانلود یک سری نمونه سوال تستی امتحان پايان درس ترم تعمیر و نگهداری ساختمان در قالب فایل pdf

در این پروژه یک سری نمونه سوال تستی امتحان پايان ترم تعمیر و نگهداری ساختمان در قالب فایل pdf طبق موارد زیر طرح شده است:
1- در تعمیر ستونهای بتنی
2- باعث کربونیزاسیون
3- احتمال تاثیر آب دریا بر روی ساختمانها
4- در بتن و زنگ خوردگی آرماتورها
5- ترکیبات اصلی سیمان
6- ایجاد زنگ آهن در بتن
7- حفره های پنهانی در سطوح کرمو
8- و بسیاری از موارد دیگر………………..

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.