فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود یک سری نمونه سوال امتحانی پايان ترم درس سد های بتنی در قالب فایل pdf

دانلود یک سری نمونه سوال امتحانی پايان ترم درس سد های بتنی در قالب فایل pdf

دانلود یک سری نمونه سوال امتحانی پايان ترم درس سد های بتنی در قالب فایل pdf

در این پروژه یک سری نمونه سوال امتحانی پايان ترم درس سد های بتنی در قالب فایل pdf طبق موارد زیر طرح شده است:
1- منحني دبي- اشل پاياب سد
2- اتصال تونل به مخزن
3- اتصال از شيب كم به زياد در شوت
4- وظيفه دندانه ها در حوضچه آرامش
5- طراحي يك حوضچه آرامش
6- مجراي تخليه رسوبات سد انحرافي
7- معادله محاسبه پروفيل سطح آب (روش گام استاندارد)
8- عمق جريان در پائين دست سرريز

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.