فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی پایان ترم درس "هيدرولوژی مهندسی" دانشکده مهندسی- مهندسی عمران در 7 صفحه

دانلود یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی پایان ترم درس "هيدرولوژی مهندسی" دانشکده مهندسی- مهندسی عمران در 7 صفحه

دانلود یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی پایان ترم درس "هيدرولوژی مهندسی" دانشکده مهندسی- مهندسی عمران در 7 صفحه

دراین پروژه نمونه سوالات امتحانی تشریحی پایان ترم درس هيدرولوژی مهندسی دانشکده مهندسی- مهندسی عمران در 7 صفحه طبق شرح زیر بیان شده است:
1- هيدروگراف جريان سطحی مستقيم حاصل از دو بارندگی
2- محاسبات تحليل فرکانس برای يک ايستگاه هيدرولوژی
3- ارتفاع و مدت يک طوفان با دوره بازگشت 50 سال
4- سيلاب با دوره بازگشت 40 سال
5- افت ارتفاع سطح آب
6- دبی چاه ها
7- منحنی شدت مدت بارندگی ماکزيمم
8- هيدروگراف رونديابی شده
9- حجم مخزن سد

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.