فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود یک سری نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس "سیستم های انتقال آب " در قالب فایل word در 6 صفحه

دانلود یک سری نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس "سیستم های انتقال آب " در قالب فایل word در 6 صفحه

دانلود یک سری نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس "سیستم های انتقال آب " در قالب فایل word در 6 صفحه

در این پروژه یک سری نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس سیستم های انتقال آب   در قالب فایل word در 6 صفحه طبق شرح زیر مطرح شده است:
1- ارتفاع لوله مكش پمپ
2- سرعت موج C در ضربه قوچ
3- اثر ضربه قوچ را در خط لوله
4- رابطه منحني سيستم پمپ
5- سرعت اقتصادي خط لوله
6- كاويتاسيون
7- مكانيزم عمل محفظه هوا
8- روش خطوط مشخصه
9- تحليل شبكه آبرساني
10- شبكه حلقوي
11- قطر مخزن
12- ايستگاه پمپاژ
13- عمق جريان
14- توان پمپ

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.