فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود کاملترین پروپوزال مقایسه افکار خودکشی و باورهای غیر منطقی بین دانشجویان دانشگاه سلی

دانلود کاملترین پروپوزال مقایسه افکار خودکشی و باورهای غیر منطقی بین دانشجویان دانشگاه سلی

دانلود کاملترین پروپوزال مقایسه افکار خودکشی و باورهای غیر منطقی بین دانشجویان دانشگاه سلی

دانلود کاملترین پروپوزال رابطه تعهد سازمانی بركارایی مدیران وكاركنان جهاد كشاورزی – مقایسه افکار خودکشی و باورهای غیر منطقی بین دانشجویان دانشگاه سلی
 
16صفحه با قابلیت ویرایش
 
بیان مساله:
بر پایه گزارش سازمان بهداشت جهانی (who) (2000) در سال 1991 میانگین نرح خودکشی 24-15 ساله ها در ایران 3/0 در 100000 نفر بود. نرخ جهانی خودکشی دانشجویان سالانه 5/7 در 100000 نفر است، که به طور تقریبی نصف میزان خودکشی همتایان غیر دانشجو است (جوف[1]، 2004؛ فونسکا[2]، 2004). در…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.