فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود پژوهش در جستجوی معماری بومی

دانلود پژوهش در جستجوی معماری بومی

دسته بندیمعماری
فرمت فایلdoc
حجم فایل۳۷ کیلو بایت
تعداد صفحات۲۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چکیده :

معماری بومی وویژگی های آن :

معماری بومی یعنی مجموعه واحدهای معماری-شهری که درسرزمینی معین گردهم آمده اندوباهماهنگی هایی درزمینه ی شکل وحجم گذاری وآهنگ سطوح پروخالی ونظامهای ساختمانی درآنهاپدیداراست،سری اصلی واساسی دربردارد:

۱-هماهنگی مبتنی برتفاوت ،شخصیت براساس ضابطه هاورسوم وسلیقه های زاده ازفرهنگ محیطی

۲-یگانگی مبتنی براحترام متقابل وبرخوردارازرفتارهای محیطی

برپایه همین نکته است که ،ضمن ابراز قبول این امر که هرواحد معماری یاهربناکه جداازدیگر بناهای مجموعه های معماری بومی موردبررسی قرار می گیرد به مثابه ی عنصری است برخوردارازوحدت وصاحب تشخص.

آثارهنری را عشق وترس یاشگفتی های زمانه به وجود می آورند ،دامنه فعالیت معماران ممکن است دگرگون شودولیوظایف مابعدالطبیعه آنان یعنی صورت غنایی بخشیدن به نیازها به قوت خودباقی می ماند .

براساس این تعریف می توان سه اصل کلی برای معماری بومی در نظر گرفت :

۱- وجود هماهنگی میان عناصر سازنده بنا

۲- تنوع در بناهای بومی و عدم یکنواختی در آنها

۳- پیروی از قوانین و ظابطه های نانوشته ( غیر مدون )که متاثر از فرهنگ محیطی می باشند . نویسنده این مقاله ، بر خلاف نظر برخی از متخصصان ، براین نکته تاکید دارد که ” معماری بومی ” تنها مربوط به گذشتگان وبه عنوان میراثی از آنان نمی باشدو امروز نیز ما می توانیم با تکیه بر ارزشهای فرهنگیمان این نوع معماری را احیا نماییم . همچنین او بیان می دارد که معماران خواسته و یا ناخواسته ، مستقیم ویا غیر مستقیم افکار و اندیشه های خود را در خلق بناها ابراز می دارند ، رنگهای به کار برده شده در یک بنا ، رعایت و یا عدم رعایت تناسبات ، نوع مصالح به کار گرفته شده در بنا همه وهمه می توانند بازنمودی از افکار، احساسات ، عقاید و باورهای طراح و سازنده آن باشند و بدین صورت است که ” معنا ” در اثر خلق می گردد و دریافت ” معنا ” ودرک آن برعهده مردم شناس است ( مردم شناس با تحلیل معانی یک اثر معماری هم با اندیشه و تفکرات خالق اثروهم شرایط فرهنگی ، اجتماعی ،اقتصادی حاکم در جامعه معاصر او آشنا می شود )

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه

۱-۲ بیان مساله

۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۵ پیشینه تحقیق

۱-۶ روش گرد آوری اطلاعات

فصل دوم :تحلیل نظری

۱-۲ معنی وچشم انداز کنونی بررسی هنرومعماری بومی

فصل سوم :

روش تحقیق

۱-۳ ابزارجمع آوری اطلاعات

۲-۳ تکنیک توصیف داده ها

فصل چهارم :

توصیف وتحلیل داده ها

۱-۴ گونه شناسی

۲-۴ گونه شناسی معماری ایران

۳-۴ ارزشها وبیان درمعماری بومی

۴-۴ گذری درگستره ی معماری بومی

۵-۴ ساخت وساز بدون تفکردرغیاب زیبایی شناسی بومی

۶-۴ معماری بومی بوشهر

فصل پنجم :

نتیجه گیری وپیشنهادات

فهرست منابع

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.