فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود پژوهش استاتیک ۱۹ ص

دانلود پژوهش استاتیک ۱۹ ص

دسته بندیعمران
فرمت فایلzip
حجم فایل۱۶۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۱۶ صفحه

مطلوبست رسم دیاگرام لنگرخمشی و نیروی برشی سیستم های نشان داده شده : (۱-۱) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (۱-۲) (۱-۳) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (۱-۴) (۱-۵) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (۱-۶) (۱-۷) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (۱-۸) (۱-۹) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (۱-۱۰) ۲)یک کامیون به وزن روی یک کلک قرار دارد .
فرض کنید هر یک از چرخهای جلو وزن کامیون و هر یک از چرخهای عقب وزن کامیون را حمل می کنند .
این کلک دارای دو تیر طولی می باشد که به فاصله متر از یکدیگر قرار دارند و هر یک نصف وزن کامیون را تحمل می کنند .
این دو تیر طولی خود در روی دو دسته چوب به هم بسته شده که شناوری کلک را تامین می کنند تکیه دارند .
اگر فرض کنیم که نیروهای عکس العمل تکیه گاهی به صورت گسترده یکنواخت در روی سطح تماس وارد شوند .
مطلوبست رسم دیاگرام لنگر خمشی و نیروی برشی برای هر یک از تیرها .
۳)تنش های موجود بر روی یک المانی از سطح مطابق شکل زیر می باشد مطلوبست : الف-تنش های اصلی و صفحات اصلی و نمایش تنش ها بر روی المان سطح ب-تنش برشی حداکثروضخامت مربوطه و تنش های قائم همراه با آن و نمایش تنش ها بر روی سطح المان ج-تنش های قائم و برشی بر روی صفحه ای که با افق زاویه می سازد .
د-نتایج بدست آورده از طریق محاسبه بر روی مومبر تشریح گردد .
الف) ب) ج) د) ۴)حالتهای الف ، ب ، ج ، د سوال ۳ را برای المانهای سطح شکلهای زیر محاسبه کنید .
الف) تنشهای قائم‌همراه‌برش ماکزیمم:

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.