فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی

دانلود پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلppt
حجم فایل۳۸۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۳۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بخشی از محتوای فایل:

هدف دراین درس آشنائی با مدیریت سازمانها درایران و بررسی نقـاط قوت و ضعـف و بررسی سیستــم های سازمانـــی و سبک های هدایت و ارتباط سازمان با محیط ومهارتهای هدایت و نقش اهمیت نیروی انسانی در سازمان پرداخته می شود. اصول هفتگانه پاسکال که می توان برای مدیریت چابک توصیه نمود اهداف سریع الانتقال استراتژیهای چابک وسریع التغییر ساختار چابک وچالاک سیستم چابک وچالاک انتخاب وبکارگیری چابک وسریع الانتقال سبک ورفتارمدیریتی وعملیاتی چابک
وسریع الانتقال مهارتهای چابک وسریع الانتقال – اهداف سریع الانتقال: باتوجه به شرایط امروزی حاکم برمحیط
که دائما درحال تغییر می باشد اهداف فقط در مقاطع زمانی محدود
قطعیت پیدا می کنند.
– استراتژی های چابک و…: اگر اهداف عدم قطعیت پیدا کنندالزاما
استراتژی های در نظر گرفته شده برای رسیدن به آنهانیز باید تغییروتعدیل
یابند.
– ساختار چابک و چالاک:پیرو موارد فوق ساختار سازمانی نیز باید به
گونه ای باشد که سازمان را قادر سازد تا از فرصت های محیط با تقویت
وبهره گیری از نقاط قوت استفاده نموده واز طریق کاهش نقاط ضعف
سازمان از عهده تهدیدات محیط برآمده وباآنهامقابله کند.
– سیستم چابک و…: مسلما عملیات مورد نظر امکنپذیر نخواهدبود مگر
اینکه بانگرش سیستمیک به این ساختار یک نظم وانضباطی تحت عنوان
سیستم حاکم باشد. – انتخاب و بکارگیری…: در موقع انتخاب و بکارگیری افرادمورد لزوم
برای سیستم مذکور باید بتوان افراد را سریعا انتخاب و بکارگمارد.

– سبک ورفتار مدیریتی…: برای تبدیل به بالفعل نمودن افراد ،نیاز به
رفتارهای متغییروسریع الانتقالی است که قادر باشد براساس شرایط حاکم
برسازمان افرادرا متناسب با خواسته های سیستم بکار گیرد.

– مهارتهای چابک و…: درنهایت جهت بکارگیری افراد مطابق با انتظارات
سیستم نیاز به مهارتهایی می باشد تا افراد در کاربردهای مختلف ایفای نقش
نمایند.

مدیریت رهبری :

می بایستی مدیریت سنتی برمبنای فرماندهی و کنترل در سازمانها متوقف
شده وبا توانبخشی کارکنان، سبک جدیدی در کلیه سطوح پایه گذاری شود،
در این مدل باید مدیران نقشهای ریاستی خودرا فراموش کرده وبیشتربه
عنوان یک مربی ویا تسهیل کننده امورظاهر شوند. درک مبحث رهبری در
سازمانها بسیار ضروری است. مدیریت پورتفولیو:
توانایی انتخاب پروژه های امروزی که برندگان فردای محصولات یا
خدمات جدید خواهند شد واهداف زیر را دنبال خواهند کرد: ۱- حداکثرکردن ارزش پورتفولیو ۲- دست یافتن به تعادل صحیح وآمیخته پروژه ها ۳- مرتبط ساختن‏‏‏، ادغام وهماهنگی پورتفولیوبه استراتژیهای سازمان به هرحال لازم است که با استفاده از مدیریت پورتفولیو، آن پروژه هایی
انتخاب و اجرا شوند که قادر باشند بستر مناسب را برای اجرایاستراتژیهای
تدوین شده مهیا کنند.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.