فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود پاورپوینت سقف های پیش تنیده در 34 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

دانلود پاورپوینت سقف های پیش تنیده در 34 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

دانلود پاورپوینت سقف های پیش تنیده در 34 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

در این پروژه پاورپوینت سقف های پیش تنیده در 34 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده است:
1- سقف های پس کشیده( ccl ) و پیش تنیده
2- معرفی سیستم پیش تنیده
3- مزایا وامتیازات سقف های پس کشیده
4- دامنه کاربرد سقف های پس کشیده :
5- امتیازات:6- استفاده از دهانه های بلند7- بهره گیری از سطح تخت و صاف در زیر سقف8- انعطاف طرح9- استفاده از دال های نازکتر10- کنترل تغییر شکل وترک11- کاهش ارتفاع طبقات12- سازه سبکتر13-…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.